Koulutus ja konsultointi

Tukikohta ry:n kouluttaa pyynnöstä sosiaalialan ammattilaisia esimerkiksi diakonia-, nuoriso- ja päihdetyöntekijöitä. Luento tai koulutuskokonaisuus ja sen aihe sekä käsiteltävät asiat voidaan räätälöidä yhdessä tilaajan kanssa tai tilaaja voi suoraan tilata valmiin koulutuspaketin. Järjestö tarjoaa myös päihdetyön konsultointia esimerkiksi päihdehoitoyksiköille.

Järjestön asiantuntemusalueita ovat muun muassa:

 • heikoimmassa asemassa olevien päihteitä käyttävien kanssa työskenteleminen
 • haittojen vähentäminen
 • avohoidollinen jälkikuntoutus
 • päihteitä käyttäville suunnattu päiväkeskustoiminta
 • palveluohjaus
 • päihdepalvelujärjestelmän haasteet asiakkaan näkökulmasta
 • ryhmädynamiikan hyödyntäminen päihdetyössä
 • vertaistoimijoiden kouluttaminen
 • naiserityinen päihdetyö
 • päihdeasiakkaan kohtaaminen
 • yhteisöhoito
 • päihteettömän elämän tukeminen
 • kuntouttava työtoiminta
 • päihteitä käyttävän henkilön läheisen/omaisen asema

Lisätietoja

Ron Furman
toiminnanjohtaja
040 820 2564
ron.furman(a)tukikohta.org

Katja Malin-Kaartinen
kehittämispäällikkö
040 835 8606
katja.malin-kaartinen(a)tukikohta.org

Tietoa sivustolla käytettävistä evästeistä