Muut julkaisut

Erilaisten raporttien, tutkimusten ja työmallien lisäksi toiminnastamme on julkaistu myös opinnäytetöitä sekä muutamia kaunokirjallisempia teoksia. Esimerkiksi runous tai esseetyyppinen kirjallisuus voi tavoittaa jotakin sellaista, mitä tutkimus- tai tietokirjallisuus ei tavoita, ja onnistua näin puhuttelemaan lukijaansa eri tavalla.

Tilaukset ja tiedustelut:

julkaisut@tukikohta.org tai puh. 045 133 7456

Polkuja ja umpisolmuja - Jälkipolun runoja kesältä 2020

Toim. Aleksi Salmela & Hanna Yli-Tepsa (2021)

"Päässä ajatuksien kartta, salainen maailma. Kartta täynnä vääriä reittejä, umpikujia, pieleen menneitä polkuja ja umpisolmuja."

Polkuja ja umpisolmuja -kokoelman runot kertovat arjen iloista, rakkauden haasteista, itsensä voittamisesta ja uusista aluista. Runoissa käsitellään lämmöllä myös elämän pieniä ja tärkeitä asioita, kuten True Crime -sarjoja, mökkeilyä ja jalkapalloa.

Kokoelman runot syntyivät Tukikohta ry:n Jälkipolku-päihdekuntoutusohjelmassa järjestetyissä runotyöpajoissa Helsingissä kesällä 2020. Työpajat järjestettiin osana "Joka ääni kuuluviin!" -hanketta, jonka tavoitteena on edistää yhteiskunnassa marginaalisessa asemassa olevien ryhmien itseluottamusta ja itseilmaisutaitoja sanataiteen keinoin. Teoksen ovat toimittaneet Hanna Yli-Tepsa ja Aleksi Salmela.

Voit ladata teoksen pdf-muodossa täältä.


Baobabpuussa ei ole piikkejä – Senegal suomalaisin silmin

Margherita Zilliacus & Pekka Niittyvirta (2015)

Kirja kertoo kohtaamisista ja yhteentörmäyksistä suomalaisen ja senegalilaisen kulttuurin välillä. Se pohtii kahden kulttuurin välisiä yhtäläisyyksiä ja eroavaisuuksia suomalaisesta näkökulmasta senegalilaista arkea käsittelevien pienten tarinoiden kautta. Kirjan kertojana on Länsi-Afrikassa paljon matkustellut ja kehityskysymyksiin perehtynyt kirjailija Margherita Zilliacus. Pääroolissa ovat Zilliacuksen elämänmakuiset tarinat ja niiden henkilöhahmot sekä valokuvaaja Pekka Niittyvirran upeat kuvat. Lisäksi kirjassa on kuvia senegalilaiselta valokuvaaja Mamadou Behan Tourélta. Tarinat on kääntänyt ruotsista Jaana Novitskij. Teos on luettavissa sähköisesti täältä. Se on syntynyt Tukikohta ry:n kehitysyhteistyöhankkeen sivuprojektina ja on Ulkoministeriön rahoittama.


Halu

Johanna Vuorimies (2013)

Johanna Vuorimiehen runoteos ”Halu” kertoo nuoren naisen tarinan päihdemaailmasta toipumisen tielle. Teoksessa kuvataan herkällä ja aidolla tavalla niitä tunteita ja ajatuksia, joita päihteiden käyttö ja kuntoutuminen saa ihmisessä aikaan. Runojen kautta on myös mahdollisuus saada asiakkaan ääni kuuluviin. Teos antaa tukea ja toivoa elämänmuutosta haluaville, päihteitä käyttäville ja kuntoutuville ihmisille ja heidän läheiselleen. Muutos on mahdollista, kun on halua. Teosta voi tilata yhdistyksestä 10 euron hintaan. Voit lukea teoksen myös sähköisessä muodossa täällä.


Opinnäytetyöt

  • "Et ihmisel' kantais ne siivet" : Kohtaaminen Tukikohta ry:n työntekijöiden silmin (Rae & Kaarnakari, 2018). Metropolia Ammattikorkeakoulu. Opinnäytetyö on julkaistu kokonaisuudessaan sähköisesti Theseus-palvelussa ja on luettavissa täällä.
  • Monitoimijainen yhteistyö Haartmanin ja Malmin päivystyssairaaloiden päihde- ja mielenterveystyössä: työntekijöiden kokemuksia SATU-projektista (Puumalainen, 2017). Diakonia-ammattikorkeakoulu. Opinnäytetyö on julkaistu kokonaisuudessaan sähköisesti Theseus-palvelussa ja on luettavissa täällä.
  • Läheisten kokemuksia huumeita käyttävän rinnalla (Viertorinne, 2017). Diakonia-ammattikorkeakoulu. Opinnäytetyö on julkaistu kokonaisuudessaan sähköisesti Theseus-palvelussa ja on luettavissa täällä.
  • Tukikohta ry:n kuntouttavan työtoiminnan merkitys päihdekuntoutujalle (Helander, 2016). Diakonia-ammattikorkeakoulu. Opinnäytetyö on julkaistu kokonaisuudessaan sähköisesti Theseus-palvelussa ja on luettavissa täällä.
  • Päihteitä käyttävän asiakkaan kohtaaminen (Kumpulainen, 2013). Diakonia-ammattikorkeakoulu. Opinnäytetyö on julkaistu kokonaisuudessaan sähköisesti Theseus-palvelussa ja on luettavissa täällä.
  • Avoimet ovet - miten toiminta tukee nuoria huumeiden käyttäjiä ja mitä he tarvitsevat asiakkaina (Autio & Rauhala, 2009). Opinnäytetyö on julkaistu kokonaisuudessaan sähköisesti Diakin opinnäytetietokannan kautta ja on luettavissa täällä.