Palvelukuvaus

Palvelukuvaus kertoo Tukikohta ry:n monipuolisesta palvelukokonaisuudesta tekstin ja kuvan muodossa.

Tukikohdan palveluissa asiakas on keskiössä. Hänet kohdataan aina arvostavasti, ja  hänen hyvinvointiaan pyritään vahvistamaan hänen omien tarpeidensa mukaan.

Palveluissamme on mahdollisuus edetä omaan tahtiin aina päihteettömyyteen asti. Katsomme aina, että palvelu on asiakkaan senhetkiseen elämäntilanteeseen sopiva. Joustava siirtyminen eri palveluiden välillä ehkäisee epäonnistumisen kokemuksia, mikä luo toiveikkuutta oman elämän ja tulevaisuuden suhteen. Kattava valikoima erilaisiin elämäntilanteisiin sopivia palveluita mahdollistaa asiakkaan tarpeita vastaavan vaihtoehdon löytymisen.

Kohtaamista ja tukea päihteitä käyttäville, kuntoutujille ja läheisille

Päihteitä käyttäville asiakkaille tarjoamme toimipisteissämme kohtaamispaikkatoimintaa, ryhmätoimintaa ja yksilöllistä palveluohjausta sekä monipuolista tekemistä, esimerkiksi kynnyksettömässä vapaaehtoistoiminnassa. Lisäksi jalkaudumme kaduille, sairaaloihin ja Tor-verkkoon tarjoamaan keskusteluapua ja palveluohjausta asiakkaan omassa elinympäristössä.

Päihdekuntoutujille meillä on palveluita kuntoutumisen eri vaiheisiin. Meiltä löytyy oma ryhmänsä päihteettömyyden alkuvaiheeseen sekä työ- ja opiskeluelämään suuntaaville. Lisäksi meillä on puolen vuoden avohoidollinen päihdekuntoutusohjelma, joka sopii sekä korvaushoidossa oleville että lääkkeettömästi kuntoutuville.

Päihteitä käyttävien läheisille tarjoamme yksilöllistä keskustelutukea ja ryhmätoimintaa. Tukikohdan läheistyö painottuu pitkäkestoiseen tukeen.

Vertaisuus on tärkeä osa kaikkia palveluitamme. Hyödynnämme myös kokemusasiantuntijuutta.

Palvelumme ovat pääosin maksuttomia; vain Jälkipolku-kuntoutusohjelmaan asiakas tarvitsee oman kuntansa tai hyvinvointialueensa maksusitoumuksen.

Teemme tavoitteellista yhteistyötä eri toimijoiden kanssa, jotta voimme auttaa ja tukea asiakasta parhaalla mahdollisella tavalla. Pyrimme vahvistamaan asiakkaiden hyvinvointia myös vaikuttamalla päihdepalvelujärjestelmään sekä yleiseen asenneilmapiiriin.

Palvelukokonaisuus asiakkaan näkökulmasta

Kysyimme entiseltä asiakkaaltamme, millaisia kokemuksia hänellä on palvelukokonaisuudestamme. Haastattelujutussa asiakas kertoo, kuinka hänet kohdattiin palveluissamme ja mitä hyötyä hän koki siitä, että saman järjestön sisältä löytyi eri elämäntilanteisiin sopivia palveluita.

 

Kuvan etualalla on ajatuskupla, jossa lukee: "Mistä saan apua ja tukea?" Tienviitassa lukee "tukea ja kohtaamista", ja se osoittaa kaupunkisiluetista suurennettuun tummanvihreään rakennukseen, johon on tiivistetty samat palvelut, joista leipätekstissä kerrotaan. Kaupunkisiluetin yläpuolella on Tukikohdan logo, jonka jokaiseen sakaraan on kirjoitettu yksi palveluidemme hyödyistä: avun ja tuen saaminen, vertaistuen saaminen, toimintakyvyn vahvistuminen, voimaantuminen, kohdatuksi ja kuulluksi tuleminen, hyvinvoinnin vahvistuminen.