Palvelut

Tarjoamme erilaisia päihde- ja tukipalveluita päihteitä käyttäville, kuntoutujille ja läheisille.

Palveluihimme kuuluu ohjattua ryhmätoimintaa, yksilöllistä palveluohjausta ja päiväkeskustoimintaa päihteitä käyttäville asiakkaille sekä avohoidollista jälkikuntoutusta laitoshoidosta palaaville ja korvaushoidossa oleville asiakkaille. Päihteitä käyttäville ja päihteiden käytön lopettaneille on tarjolla koulutusta omien voimavarojen vahvistamiseen ja muiden päihteitä käyttävien tukemiseen vertaistoiminnan kautta.

Tarjoamme työelämävalmiuksia vahvistavaa kurssitoimintaa päihdekuntoutujille ja opioidikorvaushoidossa oleville. Teemme yhteistyötä Helsingissä Haartmanin ja Malmin sairaaloiden kanssa ja tarjoamme päihteitä käyttäville ja psyykkisesti oireileville potilaille tukitoimintaa ja palveluohjausta.

Päihteitä käyttävien läheisille Tukikohta ry tarjoaa terapeuttista vertaisryhmätoimintaa, tuki- ja neuvontapalveluita sekä virkistystoimintaa. Lisäksi koulutamme pyynnöstä sosiaalialan ammattilaisia ja opiskelijoita.

Tietoa sivustolla käytettävistä evästeistä