Julkaisut

Tukikohta ry julkaisee vuosittain vuosikertomuksen sekä toimintasuunnitelman. Muuta julkaistavaa materiaalia ovat erilaiset työmallit, tutkimukset ja selvitykset. Järjestön palveluista on myös laadittu erilaisia esitteitä, joita voi tilata maksutta.

Julkaisutoiminta

Järjestö on vuosien saatossa julkaissut toimintaansa liittyviä tutkimuksia ja työmalleja. Julkaisujen avulla kattavassa palvelukokonaisuudessa tehtävä työ saadaan mahdollisimman hyvin tehtyä näkyväksi ja muiden toimijoiden hyödynnettäväksi. Julkaisut valottavat järjestössä tehtävän työn tuloksellisuutta, hyötyjä, vaikutuksia ja haasteita.

Tutustu julkaisuihin