ptr

Jälkipolku lyhyesti:

Avohoidollinen kuntoutusohjelma yli 18-vuotiaille päihdeongelmasta toipuville ja korvaushoidossa oleville, oheiskäytöstä eroon pyrkiville.

Helsinginkatu 30, 00530 Helsinki (käynti Kirstinkadun puolelta)

Lisätietoja:

Sara Sarpola
ohjaaja
puh. 044 974 2259
sara.sarpola@tukikohta.org

Niina Pietilä
ohjaaja
puh. 044 722 0160
niina.pietila@tukikohta.org

Tukikohta: koristetähti

Palvelut / Päihdekuntoutujille / Jälkipolku-kuntoutusohjelma

Jälkipolku-kuntoutusohjelma

Jälkipolku on avohoidollinen päihdekuntoutusohjelma. Kuntoutus pitää sisällään kaksi erillistä ohjelmaa: toinen päihdeongelmasta toipuville lääkkeettömille asiakkaille ja toinen korvaushoidossa oleville asiakkaille, jotka pyrkivät eroon oheiskäytöstä. Kuntoutus kestää yleensä vähintään 6 kuukautta.

Kuntoutukseen hakeutuminen

Voit hakeutua kuntoutusohjelmaan oman kunnan maksusitoumuksella tai voit maksaa kuntoutuksen myös itse. Maksusitoumuksia myöntävät pääkaupunkiseudun ja lähialueen kunnat.

Ennen kuntoutuksen alkua käyt Jälkipolun työntekijöiden ja lähettävän tahon (esim. oman kunnan päihdeklinikka) kanssa keskustelun, jossa sovitaan kuntoutuksen aloituksesta. Ajan voi varata Jälkipolun työntekijöiltä.

Kuntoutusohjelmaan voit hakeutua myös suoraan avohoidon piiristä Päihde- ja psykiatrian keskuksesta, nuorisoaseman tai sosiaalitoimen lähettämänä. Voit aloittaa kuntoutuksen Jälkipolussa, kun olet saanut kuntasi myöntämän maksusitoumuksen.

Kuntoutuksen tavoitteet

Kuntoutuksessa tuemme sinua päihteettömään elämään sitoutumisessa. Kuntoutuksen myötä saat välineitä oman riippuvuuden hoitamiseen ja retkahdusvaaran tunnistamiseen. Kuntoutuksen tavoitteena on vahvistaa hyvinvointiasi, toimintakykyäsi ja itsenäisyyttäsi. 

Mitä kuntoutukseen sisältyy?

Jälkipolku-kuntoutuksessa työskennellään sekä ryhmissä että yksilöittäin. Ammatillisen ohjauksen lisäksi vertaistuki on keskeinen osa kuntoutusta. Jokaiselle kuntoutukseen osallistuvalle tehdään yksilöllinen kuntoutussuunnitelma.

Kuntoutukseen sisältyy muun muassa:

  • ryhmäterapiaa
  • yksilöterapiaa tarpeen mukaan
  • sosiaalista kuntoutusta ja harrastustoimintaa
  • lämmin ruoka kahtena päivänä viikossa
  • tukea työelämään, opiskeluun tai työharjoitteluun siirtymisessä
  • leirejä, toimintapäiviä ja työpajatoimintaa
  • mahdollisuus kuntouttavaan työtoimintaan
  • yhteydenpito ja seuranta kuntoutusohjelman päätyttyä tarpeen mukaan

Jälkipolku-kuntoutusohjelma on AVIn ilmoituksenvaraista päihdekuntoutusta. Kyseessä on viranomaisen hyväksymä yksityinen sosiaalipalvelu.

Asiakaskokemus

”En tiedä missä olisin, jos en olisi tullut Jälkipolkuun!”