Järjestö

Tukikohta ry on päihdealan asiantuntijajärjestö, joka tukee ja kohtaa päihteitä käyttäviä, kuntoutujia ja läheisiä pääkaupunkiseudulla.

Tarjoamme matalan kynnyksen päihdepalveluja vielä päihteitä käyttäville, päihdekuntoutusta päihteiden käytöstä eroon pyrkiville, työelämävalmennusta päihdekuntoutujille sekä läheisten tukipalveluita.

Vaikutamme yleiseen asenneilmapiiriin ja päihteitä käyttävien, kuntoutujien ja läheisten kohtaamiin yhteiskunnallisiin epäkohtiin. Vahvistamme yksilöiden arkea ja hyvinvointia. Vuonna 2000 perustettu järjestö on poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton.

Tukikohdan toimintaa

Tukikohta ry tarjoaa palveluja päihteitä käyttäville, päihdekuntoutujille ja heidän läheisilleen. Palvelumme muodostavat kokonaisuuden, jonka piirissä asiakkaan on mahdollisuus liikkua joustavasti eri toimintojen välillä.

Tarjoamme päihteitä käyttäville kynnyksetöntä kohtaamispaikkatoimintaa, yksilöllistä palveluohjausta, ohjattua ryhmätoimintaa, vertaistoimintaa sekä tukea ja palveluohjausta sairaalaympäristössä. Päihdekuntoutujille tarjoamme päihdekuntoutusta. Lisäksi päihteitä käyttäville ja päihdekuntoutujille tarjoamme työ- ja opiskeluvalmiuksia vahvistavaa kurssitoimintaa. Päihteitä käyttävien läheisille tarjoamme tuki- ja neuvontapalveluja sekä terapeuttista ja vertaistuellista ryhmätoimintaa.

Teemme tiivistä yhteistyötä sosiaali- ja päihdealan järjestöjen ja toimijoiden, eri hoitoyksiköiden sekä oppilaitosten ja opiskelijoiden kanssa.

Järjestön tilat sijaitsevat Helsingissä. Toimisto sijaitsee osoitteessa Opastinsilta 8 D. Päihteitä käyttävien palvelujen Opastin-asiakastila sijaitsee osoitteessa Opastinsilta 8 B (liiketilat katutasossa). Osis-toiminnan tilat sijaitsevat osoitteessa Näkinkuja 4. Jälkipolku-kuntoutusohjelman asiakastilat sijaitsevat osoitteessa Helsinginkatu 30 (käynti Kirstinkadun puolelta).

Tukikohta ry:n toiminnan päärahoittajia ovat Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA) sekä Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveyslautakunta. Jälkipolku-kuntousohjelma on kokonaan kuntarahoitteinen.

Tukikohdan yleisesite ladattavissa pdf-muodossa täältä.