Järjestö

Tukikohta ry on päihdealan järjestö, joka tukee ja kohtaa päihteitä käyttäviä, kuntoutujia ja läheisiä pääkaupunkiseudulla. Tarjoamme haittoja vähentäviä päihdepalveluja, päihdekuntoutusta sekä läheisten tukipalveluita. Vaikutamme yleiseen asenneilmapiiriin ja päihteitä käyttävien, kuntoutujien ja läheisten kohtaamiin yhteiskunnallisiin epäkohtiin. Pyrimme vaikuttamaan heidän yhteiskunnalliseen asemaansa, mahdollistamme osallisuutta, vahvistamme itsenäistä toimijuutta ja elämänlaatua. Vuonna 2000 perustettu järjestö on poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton.

Tukikohta ry järjestää ohjattua ryhmätoimintaa, yksilöllistä palveluohjausta ja päiväkeskustoimintaa päihteitä käyttäville asiakkaille sekä avohoidollista jälkikuntoutusta laitoshoidosta palaaville ja korvaushoidossa oleville asiakkaille. Päihteitä käyttäville ja päihteiden käytön lopettaneille on tarjolla koulutusta vertaistoiminnasta. Lisäksi järjestö tarjoaa läheisryhmätoimintaa, tuki- ja neuvontapalveluita sekä virkistystoimintaa päihteitä käyttävien läheisille ja koulutusta sosiaalialan ammattilaisille ja opiskelijoille.

Järjestön tilat sijaitsevat Helsingissä. Toimisto sijaitsee osoitteessa Opastinsilta 8 D. Päihteitä käyttävien palvelujen asiakastilat sijaitsevat osoitteessa Opastinsilta 8 B (liiketilat katutasossa) ja Osis-toiminnan osalta osoitteessa Näkinkuja 4. Jälkipolku-kuntoutusohjelman asiakastilat sijaitsevat osoitteessa Helsinginkatu 30 (käynti Kirstinkadun puolelta).

Tukikohta ry:n toimintaa tuetaan Veikkauksen tuotoilla. Toiminnan päärahoittajia ovat Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA) sekä Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveystoimiala. Suomen Ulkoasiainministeriö rahoitti järjestön Sopi Jikko -kehitysyhteistyöprojektia Senegalissa vuosina 2009-2015 ja Euroopan sosiaalirahasto OK-hanketta vuosina 2015-2019. Jälkikuntoutusohjelma on puolestaan kuntarahoitteinen. Tukikohta ry tekee yhteistyötä viranomaisten, eri hoitoyksiköiden sekä muiden sosiaali- ja päihdealan järjestöjen ja toimijoiden kanssa.

Tietoa sivustolla käytettävistä evästeistä