Strategia

Tukikohta ry on päihdealan asiantuntijajärjestö, joka kehittää ja tuottaa laadukkaita palveluita päihteitä käyttävien, päihdekuntoutujien ja läheisten hyvinvoinnin vahvistamiseksi. Keskitymme kokonaisvaltaisesti päihdehaittojen vähentämiseen ja päihdekuntoutukseen. Vaikutamme kohderyhmiemme kohtaamiin yhteiskunnallisiin epäkohtiin.

Tukikohta ry:n uusi strategia vuosille 2022–2025 on päivitetty. Strategiakauden painopisteitä ovat asiakas palveluiden ytimessä, yhdenvertaisuus ja rohkea vaikuttaminen.

Arvomme

Arvot ovat koko toimintamme läpileikkaavia periaatteita, jotka näkyvät asiakastyössämme, työyhteisömme vuorovaikutuksessa, kehittämistyössämme, vaikuttamistyössämme sekä yhteistyössämme muiden toimijoiden kanssa.

Kokonaisvaltainen kohtaaminen

Kohtaamisessa huomioidaan ihmisen elämäntilanne ja yksilölliset tarpeet kokonaisvaltaisesti.
Vastaamme asiakkaan tuen tarpeeseen kohtaamalla hänet arvostavasti. Kohtaaminen on kaiken
toimintamme perusta.

Yhdenvertaisuus

Jokainen ihminen on samanarvoinen taustasta tai tilanteesta riippumatta ja huomioimme jokaisen yksilölliset tarpeet. Edistämme palveluissamme yhdenvertaisuuden toteutumista.

Vastuullisuus

Tarjoamme laadukkaita ja vaikuttavia palveluita. Olemme vastuullinen ja luotettava
yhteistyökumppani. Kuljemme asiakkaidemme rinnalla ja tuemme heitä palvelujärjestelmän
haasteissa.

Rohkeus

Kehitämme rohkeasti uusia palveluita. Rohkeus tarkoittaa meille uuden kokeilua ja eteenpäin
katsomista, mutta myös toimivien käytäntöjen vahvistamista. Rakennamme
tavoitteellisia yhteistyöverkostoja muiden toimijoiden kanssa.

Vaikuttaminen

Olemme yhteiskunnallinen vaikuttaja ja edelläkävijä. Vaikutamme päihdepalvelujärjestelmään ja siitä käytävään keskusteluun sekä vallitsevaan asenneilmapiiriin.

Menestystekijämme

Menestyksen tekijöiden avulla varmistamme, että saavutamme tavoitteemme ja päämäärämme.

  • Arvopohjainen työskentely
  • Asiakkaiden osallisuus
  • Hyvinvointia edistävä työpaikkakulttuuri
  • Inhimillisyys
  • Tavoitteelliset yhteistyöverkostot
  • Tiedolla johtaminen
  • Innovatiivisuus

Tavoitteemme

  • Asiakas palveluiden ytimessä
  • Rohkea vaikuttaminen
  • Yhdenvertaisuuden edistäminen

Toimintamme päämäärä

Olemme arvostettu päihdealan toimija ja aktiivinen yhteiskunnallinen vaikuttaja. Järjestön kattava palvelukokonaisuus vahvistaa yksilöiden arkea ja hyvinvointia.

Strategiakuva, jossa näkyy kaupunkimaisema. Kuvassa luetellaan Tukikohdan menestystekijät, arvot, tavoitteet ja päämäärä.