selective-focus-photo-of-leaves-1929570

SATU lyhyesti:

Tukitoimintaa ja palveluohjausta päihteitä käyttäville ja psyykkisesti oireileville.

Lisätietoja:

Miia Piho
toimintavastaava
puh. 044 489 0090
miia.piho@tukikohta.org

Emma Laineenoja
palveluohjaaja
puh. 044 777 1269
emma.laineenoja@tukikohta.org

Pepi Penttinen
vertaisohjaaja
puh. 044 747 3627
pepi.penttinen@tukikohta.org

Tukikohta: koristetähti

Palvelut / Päihteitä käyttäville / SATU – tukea ja palveluohjausta sairaalaympäristössä

SATU – tukea ja palveluohjausta sairaalaympäristössä

Asiakastyö

Tarvitsetko elämääsi uutta suuntaa? Hallitsevatko päihteet elämääsi, hallitsetko palvelut? Kaipaisitko kuuntelijaa? Haluaisitko keskustella elämäntilanteestasi luottamuksellisesti?

Me SATU-toiminnassa tarjoamme sinulle vertaistukea, keskusteluapua ja palveluohjausta sairaalahoidon rinnalle sekä sairaalajakson jälkeiseen arkeesi. Toiminnan tavoitteena on vahvistaa toimintakykyäsi. Teemme työtä myös päihdepoliklinikoilla. Ensimmäinen tapaamisemme voi tapahtua sairaalassa tai päihdepoliklinikalla, mutta halutessasi voimme tavata myös niiden ulkopuolella. 

SATU-toiminnassa palveluohjaaja ja kokemusasiantuntija toimivat työparina. Tuemme sinua muutostoiveissasi ja tarpeenmukaisten palveluiden piiriin pääsemisessä. Pysähdymme pohtimaan elämäntilannettasi kanssasi. Kokemusasiantuntijuuden kautta saat kannustavan esimerkin päihdekuntoutumisesta. 

Pidämme kokemusasiantuntijavastaanottoa Malmin päihdepoliklinikalla kerran viikossa. Vastaanotto on tarkoitettu päihdepoliklinikan asiakkaille. 

Yhteistyö sairaaloiden kanssa

Teemme tiivistä yhteistyötä sairaaloiden (Haartmanin, Malmin ja Auroran sairaala) kanssa, jotta asiakas saisi tarvitsemansa palvelut ja tuen. Koulutamme henkilökuntaanne päihde- ja mielenterveysongelmista kärsivien asiakkaiden kohtaamiseen. Autamme teitä ymmärtämään päihderiippuvuuden luonnetta sekä siihen liittyvää problematiikkaa. Toiminnan tavoitteena on vahvistaa päihdehoitotyöhön liittyviä tiedollisia ja taidollisia valmiuksianne sekä vaikuttaa myönteisesti asenneilmapiiriin.

Asiakaskokemus

"Sinulle ei tarvinnut perustella mitään, vaan olimme samalla aaltopituudella ja se tuotti hirmuisen turvallisuuden ja toivon tunteen.