Tukea ja kohtaamista päihteitä käyttäville, kuntoutujille ja läheisille

Tukikohta ry on päihdealan järjestö, joka tukee ja kohtaa päihteitä käyttäviä, kuntoutujia ja läheisiä pääkaupunkiseudulla.

Tarjoamme matalan kynnyksen päihdepalveluja, päihdekuntoutusta ja läheisten tukipalveluita. Vaikutamme yleiseen asenneilmapiiriin ja päihteitä käyttävien, kuntoutujien ja läheisten kohtaamiin yhteiskunnallisiin epäkohtiin. Pyrimme vaikuttamaan heidän yhteiskunnalliseen asemaansa, mahdollistamme osallisuutta, vahvistamme itsenäistä toimijuutta ja elämänlaatua.

Ajankohtaista

Tietoa sivustolla käytettävistä evästeistä