Yhteistyö

Järjestö tekee mielellään avointa yhteistyötä eri tahojen kanssa ja etsii uudenlaisia kumppanuuksia päihde- ja mielenterveyssektorin toimijoiden kanssa palvelujen parantamiseksi ja niiden asiakaslähtöisyyden kehittämiseksi. Päihteitä käyttävien, kuntoutuvien ja heidän läheistensä palveluiden parantaminen on järjestön toiminnan keskeinen tavoite. Yhteistyö eri toimijoiden kanssa nähdään ensiarvoisen tärkeänä, jotta asiakkaille voidaan tarjota tarpeenmukaisia palveluita. Yhteistyö tarjoaa myös mahdollisuuden kehittää toimintaa ja levittää järjestön osaamista sekä työmuotoja esimerkiksi kaupunkien ja kuntien tarjoamien palvelujen tueksi.

Järjestö tekee yhteistyötä mm. seuraavien tahojen kanssa

  • Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveysviraston Päihde- ja psykiatriapoliklinikat sekä Päihdehuollon jälkikuntoutusyksikkö
  • A-klinikkasäätiö
  • Finfami Uusimaa ry
  • Suomen palveluohjausyhdistys (SPO ry)
  • Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry
  • Irti Huumeista ry
  • Protukipiste
  • Vantaan H-klinikka
  • Helsingin Diakonissalaitos

Tietoa sivustolla käytettävistä evästeistä