Tukikohta ry:n toimintaa vuonna 2019 kuvaava vuosikirja on julkaistu.

Viime vuoden aikana Tukikohdassa kohdattiin päihteitä käyttäviä, päihdekuntoutujia ja heidän läheisiään yhteensä 12 212 kertaa. Vuosikirja tarjoaa katsauksen järjestön toimintavuoteen 2019, kertoo toiminnasta lukuina ja lukujen takana sekä tuo esille toiminnan kohokohtia ja asiakkaiden kokemia hyötyjä.

Vuosikirjan sähköistä versiota pääsee lukemaan täältä.

Tietoa sivustolla käytettävistä evästeistä