Tukikohdassa on käynnistynyt maaliskuussa 2020 uusi Tukiverkko-hanke. Hankkeessa annetaan palveluneuvontaa ja sosiaaliohjausta Tor-verkossa asioiville päihteitä käyttäville ihmisille.

“Suomessa hankituista laittomista päihteistä merkittävä osa hankitaan Tor-verkon kautta. Vuoden 2018 Global drug survey -tilastojen mukaan Suomessa noin 46% kyselyyn vastanneista huumeiden käyttäjistä on ostanut käyttämäänsä päihdettä Tor-verkosta viimeisen vuoden aikana”, hankevastaava Juha Sedergren taustoittaa hanketta.

Tor-verkossa asioivilla päihteitä käyttävillä ei ole välttämättä vielä kontaktia viralliseen palvelujärjestelmään.

“Hankkeen tavoitteena onkin tarjota asiantuntevaa tietoa tarjolla olevista palveluista sekä tukea ihmisiä erilaisissa haastavissa elämäntilanteissa”, toteaa Sedergren.

Neuvonta- ja ohjaustyötä tehdään verkossa anonyymisti ja ihmisten yksityisyyttä kunnioittaen. Asiakastyötä toteutetaan asiakaslähtöisesti matalan kynnyksen ja haittoja vähentävän työn periaatteilla.

“Kaikki laittomia päihteitä käyttävät eivät ajaudu tilanteeseen, jossa he tarvitsevat yhteiskunnan tukea. Apua ei tyrkytetä, vaan sitä annetaan pyydettäessä ja asiakkaan omista lähtökohdista ja tarpeista käsin “, Sedergren sanoo.

Tukiverkko on STEA:n rahoittama kolmivuotinen hanke. Neuvonta ja ohjaus ovat asiakkaille maksuttomia. Verkossa tapahtuvan toiminnan lisäksi asiakkaiden on mahdollista saada myös kasvokkain tapahtuvaa ohjausta. Asiakastyön lisäksi hankkeessa koulutetaan sosiaali- ja terveysalan ammattilaisia sähköisen auttamistyön erityispiirteisiin ja Tor-verkkoon liittyviin ilmiöihin.

Juha Sedergren
hankevastaava
juha.sedergren(a)tukikohta.org
puh. 044 901 3304

Lisää tietoa hankkeen sivuilta

 

Tietoa sivustolla käytettävistä evästeistä