Omaiset kokevat moninaisia tunteita mielenterveys- tai päihdeongelmaista läheistään kohtaan ja ne vaihtelevat läheisen elämäntilanteen ja sairauden vaiheen mukaan. Läheisen tilanne aiheuttaa hätää, surua, toivottomuutta ja pelkoa. Kaiken pohjana on kuitenkin rakkaus ja välittäminen.

Keskittyminen läheisen ongelmaan vaikeuttaa omaisen omasta hyvinvoinnista huolehtimista ja rajojen asettamista suhteessa läheiseen. Myös ristiriitaiset käsitykset mielenterveys- ja päihdeongelmien luonteesta vaikeuttavat suhdetta läheiseen. Ongelmiin liittyvät häpeän ja syyllisyyden tunteet nostavat kynnystä hakea apua.

Tulokset selviävät Heli Ringbomin ja Sari Jurvansuun artikkelista. Kyselyyn vastasi 141 omaista, jotka hakivat apua päihde- ja mielenterveysjärjestöistä.

Omaisten kuormittuminen tulee huomioida palveluissa

Läheistä koskevan huolen keskellä omaiset eivät välttämättä huomaa omaa kuormittumistaan sekä avun ja tuen tarpeitaan. Omaisten kuormittumiseen tulisi puuttua palvelujärjestelmässä ennalta ehkäisevästi. Omaiset hakeutuvat avun piiriin usein vasta kun elämäntilanne ja oman hyvinvoinnin ongelmat ovat kärjistyneet.

Omaisten kokemaa tunnetaakkaa lisäsi kokemus siitä, ettei läheinen saa riittävää apua mielenterveys- ja päihdepalveluista. Kattavat ja helposti saatavilla olevat mielenterveys- ja päihdepalvelut ovat keskeisiä myös omaisten hyvinvoinnin tukemisen kannalta.

Ringbom, Heli & Jurvansuu, Sari (2019): Rakkautta, vihaa, pelkoa ja toivoa – mielenterveys- ja päihdeomaisten tunteet läheistään kohtaan. Tietopuu: Katsauksia ja näkökulmia 7/2019.

MIPA-tutkimusohjelma

Tukikohta ry on mukana MIPA-tutkimusohjelmassa. Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen tutkimusohjelma (MIPA 2.0) on A-klinikkasäätiön koordinoima ja STEA:n rahoittama Diakonia-ammattikorkeakoulun, Tampereen yliopiston sosiaalityön tutkinto-ohjelman ja 10 päihde- ja mielenterveysjärjestön yhteinen hanke.

Ohjelmassa tutkitaan päihde- ja mielenterveysomaisten hyvinvointia, järjestöjen tarjoamaa osallisuutta sekä ehkäisevän päihdetyön ja edistävän mielenterveystyön rajapintoja.

Lisätietoja

tutkija Heli Ringbom p. 046 9203 659, heli.ringbom(at)a-klinikka.fi, A-klinikkasäätiö

www.a-klinikkasaatio.fi/mipa

A-klinikkasäätiön tiedote julkaistu 4.11.: https://a-klinikkasaatio.fi/arkisto/tutkimus-mielenterveys-ja-paihdeomaisten-ristiriitaiset-tunteet-laheista-kohtaan-vaikeuttavat

Tietoa sivustolla käytettävistä evästeistä