Päihdelääketieteen yhdistys ry:n sairaanhoitajien työryhmä on myöntänyt Vuoden päihdesairaanhoitaja -tunnustuksen Tukikohta ry:lle tänään Päihdelääketieteen päivillä. Tunnustus myönnetään sairaanhoitajalle, työyhteisölle tai organisaatiolle, joka on tehnyt ajankohtaista, merkittävää päihdehoitotyön kehittämistä paikallisella ja / tai yhteiskunnallisella tasolla sekä kehittänyt toimintaa yhdessä muiden toimijoiden kanssa.

Tunnustuksen perustelujen mukaan “Tukikohta ry:ssä on kehitetty päihdeasiakkaille lukuisia innovatiivisia palveluja, joilla madalletaan palvelujärjestelmän raja-aitoja ja edistetään ihmisen oman elämänhallinnan vahvistumista.”


Tunnustuksen perusteluissa nostetaan esiin erityisesti Tukikohta ry:ssä kehitetty SATU-toiminta, jossa tehdään yhteistyötä sairaaloiden kanssa ja viedään päihdepotilaille tukea ja palveluohjausta sairaalaan. “Toiminnalla autetaan potilaita hakeutumaan sairaalahoidon jälkeen päihdehoitoon tai muihin palveluihin sekä pitämään parempaa huolta itsestään. Toimintamallilla on onnistuttu katkaisemaan useita sairaalakierteitä ja tukemaan lukuisia päihdepotilaita saamaan paremman otteen elämästään”, perusteluissa mainitaan.

Tukikohta ry:n toiminnanjohtaja Ron Furman pitää tunnustusta osoituksena pitkäjänteisestä ja asiakaslähtöisestä työstä, jossa tunnistetaan palvelujärjestelmän aukkoja ja kehitetään niihin ratkaisuja. “Haemme aktiivisesti uudenlaisia kumppanuuksia ja teemme ennakkoluulottomasti yhteistyötä eri toimijoiden kanssa yli sektorirajojen”, Furman toteaa. “Tämä on tärkeää, sillä palvelujärjestelmämme on erittäin pirstaloitunut. Yhden luukun periaate ei toteudu ja monella päihdeasiakkaalla on vaikeuksia asioida sekavassa järjestelmässä. Yritämme vaikuttaa siihen, ettei asiakas putoaisi palveluiden väliin.”

Valmisteilla oleva sote-uudistus myllää sosiaali- ja terveyspalveluiden kenttää tulevaisuudessa ja uudenlaisia innovaatioita tarvitaan. “Jos sote-uudistus toteutuu suunnitellun kaltaisena, ei palvelujärjestelmä muutu ainakaan yksinkertaisemmaksi vaikeassa elämäntilanteessa olevan päihdeasiakkaan näkökulmasta”, Furman sanoo. “Olen huolissani paljon palveluja tarvitsevien päihdeongelmaisten avun ja tuen saannista. Maakunnan, järjestöjen ja palveluntuottajien välistä yhteistyötä ja uudenlaisia toimintatapoja on välttämätöntä kehittää, jotta palvelut saadaan sote-uudistuksen toteuduttua koottua asiakkaalle siten, ettei ole vaaraa paikasta toiseen pompottelusta tai palveluista sivuun luisumisesta. Tässä voimme toimia esimerkkinä siitä, kuinka avointa ja toimivaa yhteistyötä kehitetään asiakkaan tarpeista lähtien.”

 

Lisätietoja:

Tukikohta ry, toiminnanjohtaja Ron Furman, puh. 040 820 2564
Tukikohta ry, SATU-toiminnan toimintavastaava Miia Piho, puh. 044 489 0090
Päihdelääketieteen yhdistys ry, pj Tommi Väyrynen, tommi.vayrynen@tyks.fi
Päly:n sairaanhoitajien asiantuntijaryhmän pj Petri Kylmänen puh. 0400 936436


Tukikohta ry on päihdealan järjestö, joka tukee ja kohtaa päihteitä käyttäviä, kuntoutujia ja läheisiä pääkaupunkiseudulla. Järjestö tarjoaa matalan kynnyksen päihdepalveluja, päihdekuntoutusta ja läheisten tukipalveluita sekä pyrkii vaikuttamaan yleiseen asenneilmapiiriin ja päihteitä käyttävien, kuntoutujien ja läheisten kohtaamiin yhteiskunnallisiin epäkohtiin. Vuonna 2000 perustettu järjestö on poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton. Järjestön toiminnan päärahoittaja on Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEA, joka tukee toimintaa Veikkauksen tuotoilla.

Tietoa sivustolla käytettävistä evästeistä