Tukiverkko

Tukiverkko on maaliskuussa 2020 käynnistynyt STEA:n rahoittama kolmivuotinen hanke. Hankkeessa annetaan palveluneuvontaa ja sosiaaliohjausta Tor-verkossa asioiville päihteitä käyttäville ihmisille, joilla ei ole välttämättä kontaktia viralliseen palvelujärjestelmään. Neuvontatyötä tehdään verkossa anonyymisti ja ihmisten yksityisyyttä kunnioittaen.

Työotteina Tukiverkko-hankkeessa käytetään haittoja vähentävän ja matalan kynnyksen ideologiaa sekä palveluohjauksen periaatteita. Palveluohjaus on työmuoto, jossa työntekijä tukee asiakasta asioiden hoitamisessa, elämäntilanteen jäsentämisessä sekä itsenäisen elämän vahvistamisessa. Prosessi lähtee liikkeelle asiakkaan omista lähtökohdista ja tarpeista käsin. Neuvontaa ja ohjausta on mahdollista saada minkälaisiin elämäntilanteen haasteisiin tahansa. Verkossa tapahtuvan neuvonnan ja ohjauksen lisäksi hankkeessa on mahdollista saada myös kasvotusten tapahtuvaa ohjausta. Palvelu on asiakkaalle maksutonta.

  • Neuvontaa tehdään maanantaista torstaihin virka-aikaan (klo 8-16), mutta tapaamisia voidaan tarvittaessa järjestää myös virka-ajan ulkopuolella.
  • Tor-verkon lisäksi neuvontaa tarjotaan Wickr-viestintäsovelluksen kautta. Tukikohdan työntekijän löytää sovelluksen kautta nimellä ”tukiverkkojuha”.
  • Asiakkaalla on myös mahdollisuus käyttää viestintään suojattua PGP-salausta. Tukiverkon ”Public-keyn” eli koodiavaimen löytää Torilaudalta Tukiverkon viesteistä.

Neuvonta- ja ohjaustyön lisäksi hankkeen tavoitteena on kouluttaa sosiaali- ja terveysalan ammattilaisia sähköisen auttamistyön erityispiirteisiin ja Tor-verkkoon liittyviin ilmiöihin.

Tukiverkko-hanke lyhyesti:

Palveluneuvontaa ja sosiaaliohjausta Tor-verkossa asioiville päihteitä käyttäville ihmisille.

Neuvontatyötä tehdään verkossa anonyymisti ja ihmisten yksityisyyttä kunnioittaen.

Lisätietoja:

Juha Sedergren
hankevastaava
juha.sedergren(a)tukikohta.org
puh. 044 901 3304

Jenna Tyrväinen
hankesuunnittelija
jenna.tyrvainen(a)tukikohta.org
puh. 044 901 6569

 

Tietoa sivustolla käytettävistä evästeistä