Suunta – kohti työ- ja opiskeluelämää

Suunta-kurssilla vahvistetaan vaikeasta päihdeongelmasta toipuvien työelämävalmiuksia. Kohderyhmänä ovat  päihdekuntoutujat, mukaan lukien korvaushoidossa olevat.

Kurssin kesto on noin kolme kuukautta ja kurssille mahtuu enintään 8 kuntoutujaa. Kurssiin sisältyy EA1-, hygieniapassi- ja ATK-koulutus. Kurssia on neljänä päivänä viikossa maanantaista torstaihin sisältäen yhden toimintapäivän. Kurssin jälkeen kiinnostuneilla on mahdollisuus päästä työharjoitteluun.

Kurssin tavoitteena on:

  • vähentää päihdekuntoutujan pelkoja työ- ja opiskeluelämää kohtaan
  • auttaa kuntoutujaa löytämään omat voimavaransa, vahvuutensa ja taitonsa sekä myös hyödyntämään niitä
  • tukea identiteetin muutoksessa
  • vahvistaa toimintakykyä, arjenhallintaa, itsenäisyyttä ja vastuunottamista
  • harjoitella sosiaalisia taitoja sekä itsensä ilmaisua, palautteen antamista ja vastaanottamista
  • vahvistaa itsetuntoa ja itseluottamusta
  • tutustua työelämän pelisääntöihin ja työntekijän oikeuksiin ja velvollisuuksiin
  • rohkaista ja tukea työ- ja opiskeluelämään siirtymisessä

Kurssille osallistuminen on kurssilaisille ilmaista. Kurssi järjestetään keväällä ja syksyllä, kurssilaiset valitaan haastatteluiden kautta.

Kevätkauden 2019 Suunta-kurssi järjestetään 4.3.-23.5.2019. Ilmoittautuminen kurssille on alkanut.

Toimintaa rahoittaa Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA). Toiminnalla on vuodesta 2019 alkaen STEA:n jatkuva toiminta-avustus. 

Suunta lyhyesti

Päihdekuntoutujille suunnattua kurssitoimintaa

Kurssilla vahvistetaan työelämävalmiuksia, toimintakykyä ja arjenhallintaa sekä autetaan kuntoutujaa löytämään omat voimavaransa.

Kurssin kesto on 3 kk, jonka jälkeen kiinnostuneilla on mahdollisuus päästä työharjoitteluun

Lisätietoja

Niina Pietilä
ohjaaja
puh. 044 241 2828
niina.pietila(a)tukikohta.org

Johanna Linnamaa
toimintavastaava
puh. 045 892 1289
johanna.linnamaa(a)tukikohta.org

Tietoa sivustolla käytettävistä evästeistä