Suunta – kohti työ- ja opiskeluelämää

Suunta-projektissa vahvistetaan vaikeasta päihdeongelmasta toipuvien nuorten työelämävalmiuksia. Kohderyhmänä ovat nuoret aikuiset päihdekuntoutujat, mukaan lukien korvaushoidossa olevat.

Suunta-kurssin kesto on neljä kuukautta ja kurssille mahtuu enintään 8 kuntoutujaa. Kurssiin sisältyy 6 viikon työharjoittelu sekä EA1-, hygieniapassi- ja ATK-koulutus. Kurssia on neljänä päivänä viikossa maanantaista torstaihin sisältäen yhden toimintapäivän.

Kurssin tavoitteena on:

  • vähentää päihdekuntoutujan pelkoja työ- ja opiskeluelämää kohtaan
  • auttaa kuntoutujaa löytämään omat voimavaransa, vahvuutensa ja taitonsa sekä myös hyödyntämään niitä
  • tukea identiteetin muutoksessa
  • vahvistaa toimintakykyä, arjenhallintaa, itsenäisyyttä ja vastuunottamista
  • harjoitella sosiaalisia taitoja sekä itsensä ilmaisua, palautteen antamista ja vastaanottamista
  • vahvistaa itsetuntoa ja itseluottamusta
  • tutustua työelämän pelisääntöihin ja työntekijän oikeuksiin ja velvollisuuksiin
  • rohkaista ja tukea työ- ja opiskeluelämään siirtymisessä

Projektia rahoittaa Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA). Kurssille osallistuminen on kurssilaisille ilmaista. Kurssi järjestetään keväällä ja syksyllä, kurssilaiset valitaan haastatteluiden kautta.

Suunta lyhyesti

Suunta-projekti tarjoaa nuorille päihdekuntoutujille 4 kk kestävän kurssin

Kurssilla vahvistetaan työelämävalmiuksia, toimintakykyä ja arjenhallintaa sekä autetaan kuntoutujaa löytämään omat voimavaransa.

Kurssi sisältää 4-6 viikon työharjoittelun.

Lisätietoja

Johanna Linnamaa
projektivastaava
puh. 045 892 1289
johanna.linnamaa(a)tukikohta.org

Niina Pietilä
projektityöntekijä
puh. 044 241 2828
niina.pietila(a)tukikohta.org

Tietoa sivustolla käytettävistä evästeistä