Suunta – kohti työ- ja opiskeluelämää

Suunta-kurssilla vahvistetaan vaikeasta päihdeongelmasta toipuvien työelämävalmiuksia. Kohderyhmänä ovat  päihdekuntoutujat, mukaan lukien korvaushoidossa olevat.

Kurssin kesto on noin kolme kuukautta ja kurssille mahtuu enintään 10 kuntoutujaa. Kurssiin sisältyy EA1-, hygieniapassi- ja ATK-koulutus. Kurssia on neljänä päivänä viikossa maanantaista torstaihin sisältäen yhden toimintapäivän. Kurssin jälkeen kurssilaiset siirtyvät työkokeiluun.

Kurssin tavoitteena on:

  • vähentää päihdekuntoutujan pelkoja työ- ja opiskeluelämää kohtaan
  • auttaa kuntoutujaa löytämään omat voimavaransa, vahvuutensa ja taitonsa sekä myös hyödyntämään niitä
  • tukea identiteetin muutoksessa
  • vahvistaa toimintakykyä, arjenhallintaa, itsenäisyyttä ja vastuunottamista
  • harjoitella sosiaalisia taitoja sekä itsensä ilmaisua, palautteen antamista ja vastaanottamista
  • vahvistaa itsetuntoa ja itseluottamusta
  • tutustua työelämän pelisääntöihin ja työntekijän oikeuksiin ja velvollisuuksiin
  • rohkaista ja tukea työ- ja opiskeluelämään siirtymisessä

Kurssille osallistuminen on kurssilaisille ilmaista. Kurssi järjestetään keväällä ja syksyllä, kurssilaiset valitaan haastatteluiden kautta.

Seuraava Suunta-kurssi alkaa 15.3.2021. Kurssille on haku käynnissä. Ota rohkeasti yhteyttä kurssin ohjaajiin, mikäli kiinnostuit!

Suunta lyhyesti

Päihdekuntoutujille suunnattua kurssitoimintaa

Kurssilla vahvistetaan työelämävalmiuksia, toimintakykyä ja arjenhallintaa sekä autetaan kuntoutujaa löytämään omat voimavaransa.

Kurssin kesto on 3 kk, jonka jälkeen kiinnostuneilla on mahdollisuus päästä työharjoitteluun

Lisätietoja

Niina Pietilä
ohjaaja
puh. 044 241 2828
niina.pietila(a)tukikohta.org

Kimmo Hiltunen
ohjaaja
puh. 044 980 4585
kimmo.hiltunen(a)tukikohta.org

Johanna Haukka
toimintavastaava
puh. 045 892 1289
johanna.haukka(a)tukikohta.org

Tietoa sivustolla käytettävistä evästeistä