Strategia


Tukikohta ry tarjoaa tukea ja kohtaamista päihteitä käyttäville, kuntoutujille ja läheisille. Kehitämme ja tuotamme palveluja. Vaikutamme yleiseen asenneilmapiiriin ja kohderyhmien kohtaamiin yhteiskunnallisiin epäkohtiin. Parannamme kohderyhmien yhteiskunnallista asemaa, mahdollistamme osallisuutta, vahvistamme itsenäistä toimijuutta ja elämänlaatua.

Tukikohta ry:n strategia vuosille 2017-2021 hahmottaa toiminnan suuntaviivat viisivuotiselle strategiakaudelle. 

Toiminnan päämäärä

Päihteitä käyttävien, päihdekuntoutujien ja läheisten osallisuus ja kokemus kuulumisesta yhteisöön on vahvistunut Tukikohta ry:ssä ja yhteiskunnassa. Tukikohta ry tunnetaan asiantuntijaorganisaationa ja aktiivisena yhteiskunnallisena vaikuttajana. Järjestön tuottamat palvelut ovat laadukkaita ja ne vastaavat kohderyhmien tarpeisiin. Tukikohta ry:n perustana on hyvinvoiva organisaatio, jonka talous on vakaa ja henkilöstö ammattitaitoista sekä sitoutunutta.

Toiminnan painopistealueet

Tukikohta ry:n strategiset painopistealueet kaudella 2017-2021 liittyvät osallisuuden mahdollistamiseen, laadukkaiden palveluiden tuottamiseen sekä vaikuttamistoiminnan vahvistamiseen.

Voit tutustua strategiapaperiin tarkemmin täällä.

Tietoa sivustolla käytettävistä evästeistä