Tukikohta ry julkaisi huhtikuussa strategiansa vuosille 2017-2021. Järjestö tarjoaa tukea ja kohtaamista päihteitä käyttäville, kuntoutujille ja läheisille, kehittää ja tuottaa palveluita sekä tekee vaikuttamistyötä. Strategisiksi painopistealueiksi on tuoreessa strategiassa nostettu osallisuuden mahdollistaminen, laadukkaiden palveluiden tuottaminen ja vaikuttamistyön vahvistaminen.

”Päämääränämme on, että seuraavan viiden vuoden aikana päihteitä käyttävien, päihdekuntoutujien ja läheisten osallisuus ja kokemus kuulumisesta yhteisöön vahvistuu niin Tukikohta ry:ssä kuin yhteiskunnassa yleisestikin”, kertoo Tukikohta ry:n toiminnanjohtaja Ron Furman. ”Teemme työtä sen eteen, että parannamme kohderyhmien yhteiskunnallista asemaa, mahdollistamme osallisuutta sekä vahvistamme itsenäistä toimijuutta ja elämänlaatua. Panostamme siihen, että järjestön tuottamat palvelut ovat laadukkaita ja ne vastaavat kohderyhmien tarpeisiin.”

Järjestössä tullaan myös vahvistamaan vaikuttamistyötä tulevalla strategiakaudella. ”Haluamme, että Tukikohta ry tunnetaan asiantuntijaorganisaationa ja aktiivisena yhteiskunnallisena keskustelijana”, Furman linjaa. Hän näkee, että päihdetyötä tekevällä järjestöllä on myös eettinen velvollisuus pitää esillä päihteitä käyttävien, kuntoutujien ja läheisten asiaa ja tuoda heidän ääntään yhteiskunnassa esille.

Myös Tukikohta ry:n hallituksen puheenjohtaja Jonny Friskberg on erittäin tyytyväinen tuoreeseen strategiaan. Hänen mukaansa strategisten painopisteiden perustana järjestössä on hyvinvoiva organisaatio, jonka talous on vakaa ja henkilöstö ammattitaitoista sekä sitoutunutta. ”Näen, että hyvinvoiva organisaatio on hyvä pohja rakentaa laadukkaita palveluita”, hän painottaa. ”Tukikohta ry:ssä on tehty ammattitaitoista ja monipuolista päihdetyötä pian 18 vuoden ajan. Tuore strategia antaa selkeät ja hyvät suuntaviivat kehittää ja viedä toimintaa eteenpäin seuraavan viiden vuoden ajan.”

Lisätietoja:

Ron Furman
toiminnanjohtaja
puh. 040 820 2564
ron.furman@tukikohta.org

www.tukikohta.org/strategia