SATU – tukea ja palveluohjausta sairaalaympäristössä

SATU-toiminta tarjoaa päihteitä käyttävien ja psyykkisesti oireilevien sairaalahoidon rinnalle motivoivaa palveluohjaus- ja tukitoimintaa. Toiminnalla tuetaan päihteitä käyttäviä sekä psyykkisesti oireilevia potilaita ja heidän läheisiään.

SATU-toiminnan avulla:

  • kartoitetaan asiakkaan elämäntilanne sekä avun ja tuen tarve
  • autetaan asiakasta löytämään itselleen parhaiten sopivat palvelut ja kootaan nämä palvelut hänen tuekseen
  • aktivoidaan asiakasta ja tuetaan häntä omien asioiden hoitamisessa sekä oman elämäntilanteensa haltuun ottamisessa
  • pyritään herättämään asiakkaan muutosmotivaatio
  • valvotaan, että asiakkaan etu toteutuu hänen asioidessaan palvelujärjestelmässä
  • parannetaan asiakkaan elämänlaatua
  • vahvistetaan asiakkaan toimintakykyä ja itsenäistä elämää
  • varmistetaan, että asiakas saa tarvitsemansa tuen ja palvelut myös sairaalajakson jälkeisessä arjessaan
  • tuetaan asiakkaan läheisiä

SATU-toiminnassa palveluohjaaja ja potilasta hoitava osasto tekevät yhteistyötä, jotta asiakas saisi tarvitsemansa palvelut ja tuen. Toiminnan tarkoitus on tukea ja täydentää kliinistä hoitotyötä ja tuoda sen rinnalle arvokas lisäresurssi. Ajatuksena on, että sairaalajakso on hyvä hetki tavoittaa asiakas ja motivoida häntä muutokseen.

SATU-toiminta myös valmentaa ja kouluttaa sairaaloiden henkilökuntaa päihteitä käyttävien ja psyykkisesti oireilevien kanssa tehtävään päihde- ja mielenterveystyöhön. Näin on tarkoitus vahvistaa henkilökunnan valmiuksia kohdata näitä asiakkaita. Lisäksi pyritään vaikuttamaan myönteisesti asenneilmapiiriin.

Satu lyhyesti

SATU tarjoaa tukitoimintaa ja palveluohjausta päihteitä käyttäville ja psyykkisesti oireileville sekä heidän läheisilleen.

SATU:n palveluohjaaja ja potilasta hoitava osasto tekevät yhteistyötä, jotta asiakas saisi tarvitsemansa palvelut ja tuen.

Osoite: Opastinsilta 8 D

Lisätietoja

Miia Piho
toimintavastaava
puh. 044 489 0090
miia.piho(a)tukikohta.org

Emma Laineenoja
palveluohjaaja
emma.laineenoja(a)tukikohta.org
puh. 044 777 1269

Tietoa sivustolla käytettävistä evästeistä