Tukikohta ry:n kehittämä SATU-toiminta vie tukea ja palveluohjausta päihteitä käyttäville sairaalaympäristöön. Palvelu madaltaa kynnystä pyytää ja saada apua hetkellä, jolla ihminen voi olla valmiimpi ottamaan sitä vastaan. Työmalli kuvataan tuoreessa SATU-toiminnasta ilmestyneessä julkaisussa.

Sairaaloissa ja terveyskeskuksissa kohdataan paljon potilaita, joilla on taustallaan runsasta päihteiden käyttöä. Merkittävä osa näistä potilaista ei ole päihde- tai mielenterveyspalvelujen piirissä. Moni palaa sairaalahoitoon uudestaan ja uudestaan, vaikka tarpeenmukaiset palvelut ja parempi huolenpito itsestä voisivat ehkäistä sairaalahoidon tarvetta kotiutumisen jälkeen. Vuodesta 2015 lähtien toteutettu SATU-toimintamalli pyrkii tavoittamaan juuri näitä asiakkaita.

SATU-toiminnan työntekijät jalkautuvat sairaaloihin ja etsivät aktiivisesti asiakkaita, joilla on ongelmallista päihteiden käyttöä. Ajatuksena on, että sairaalahoidossa ollessaan ihminen voi olla valmiimpi ottamaan apua vastaan. Prosessi alkaa sairaalassa, mutta jatkuu asiakkaan kotiuduttua. Asiakkaalle tarjotaan rinnalla kulkemista ja palveluohjausta ja häntä tuetaan hakeutumaan hänelle soveltuviin palveluihin. Tavoitteena on vähentää päihteiden käytöstä aiheutuvia haittoja ja parantaa ihmisen elämänlaatua, vaikka päihteiden käyttö vielä jatkuisikin.

SATU-toiminnassa tuemme asiakasta ottamaan oman elämäntilanteensa haltuun. Tarjoamme apua arjenhallinnan, toimintakyvyn ja itsenäisen elämän vahvistamiseen. Ajatuksena on, että kun asiakas saa näihin asioihin tukea, hän pystyy pitämään parempaa huolta itsestään, sanoo palvelun toimintavastaava Miia Piho.

Toimintamalli on kuvattu juuri ilmestyneessä julkaisussa SATU-toimintamalli – Tukea ja palveluohjausta päihteitä käyttäville sairaalaympäristössä. Julkaisu valottaa sairaaloihin vietävää päihdetyötä, jossa tärkeässä roolissa on myös sairaaloiden kanssa tehtävä uudenlainen julkisen ja kolmannen sektorin välinen yhteistyö.

SATU-toiminnan piirissä on toteutettu menestyksekkäästi haittoja vähentävää työotetta. Tavoitettujen ja onnistuneesti palveluihin kiinnittyneiden päihteitä ongelmallisesti käyttävien asiakkaiden elämänlaatu on parantunut ja terveyshaitat vähentyneet toiminnan ansiosta.

– Osa asiakkaista on ohjautunut päihdehoitoon ja kuntoutumisen polulle. Toiminnan kautta on myös saatu katkaistua yhteiskunnalle kalliiksi tulevia sairaalakierteitä. Moni on löytänyt mielekästä päivätoimintaa arkeensa ja sitä kautta sisältöä elämäänsä, kertoo Piho.

 

Lisätietoja:

SATU-toiminnan toimintavastaava Miia Piho, puh. 044 489 0090 / miia.piho(a)tukikohta.org
SATU-toimintamalli on luettavissa sähköisessä muodossa täällä. Painettua versiota voi tilata Tukikohta ry:stä osoitteesta info(a)tukikohta.org

Tietoa sivustolla käytettävistä evästeistä