Palveluohjaus

Palveluohjaus on tarkoitettu päihteitä käyttävälle asiakkaalle, joka kokee tarvitsevansa tukea asioiden hoitoon tai esimerkiksi viranomaistapaamisiin. Palveluohjaus on työmuoto, jossa työntekijä on asiakkaan tukena asioiden hoidossa, elämäntilanteen jäsentämisessä ja itsenäisen elämän vahvistamisessa. Kyseessä on prosessi, joka lähtee asiakkaan omista lähtökohdista ja tarpeista käsin.

Palveluohjaus muodostuu asiakkaan ja työntekijän kohtaamisista ja asioinneista, joissa palveluohjaaja toimii samalla asiakkaan etujen valvojana. Ohjaaja lähtee esimerkiksi tarvittaessa mukaan viranomaistapaamisiin tai asioi asiakkaan kanssa vaikka Kelassa tai sosiaalitoimessa. Halutessaan asiakas saa tietoa ja tukea esimerkiksi hoitoon hakeutumisesta.

Palveluohjauksen tavoitteena on elämänhallinnan ja pystyvyyden tunteen koheneminen sekä elämänlaadun paraneminen. Palveluohjaaja auttaa löytämään asiakkaalle parhaiten soveltuvat palvelut ja tarvittaessa hän tukee asiakasta tämän muutostoiveissa.

Mikäli sinusta tuntuu, että tarvitsisit tukea ja voisit hyötyä palveluohjaajan kanssa juttelemisesta, ota rohkeasti yhteyttä!

Palveluohjaus lyhyesti:

Apua ja tukea asioiden hoitoon, elämäntilanteen jäsentämiseen ja esimerkiksi viranomaistapaamisiin päihteitä käyttävälle asiakkaalle.

Maksuton palvelu, joka lähtee asiakkaan omista lähtökohdista ja tarpeista käsin.

Osoite: Opastinsilta 8 B (liiketilat katutasossa)

Lisätietoja:

Anne Puonti
toimintavastaava
puh. 040 043 5346
anne.puonti(a)tukikohta.org

Jenni Pallaskivi
palveluohjaaja
puh. 044 590 7134
jenni.pallaskivi(a)tukikohta.org

Tietoa sivustolla käytettävistä evästeistä