Osis – vertaisten osallisuutta vahvistamassa

Osiksen toiminnassa rakennetaan vertaistoimintaa päihdemaailmaan. Tarkoituksena on tavoittaa huumeita käyttäviä, korvaushoidossa olevia tai jo kuntoutuvia ihmisiä ja kouluttaa heistä vertaistoimijoita, jotka tekevät vertaistyötä vertaisvuoroissa tai omassa elinpiirissään.

Niin kuntoutuville kuin aktiivisesti päihteitä käyttäville ihmisille tarjotaan voimaannuttavaa koulutusta arjen hallinnasta ja vertaistoimijuudesta. Osis pitää vertaisistaan huolta myös virkistys- ja leiritoiminnalla. Samalla vertaisten ja ammattilaisten yhteistyön kehittäminen jatkuu ja asiakkaita ohjataan sekä saatetaan palvelujen ulkopuolelta palvelujärjestelmään.

Osiksessa pyörii kaksi ryhmää Verto-tiimi ja VeryNais-ryhmä sekä matalan kynnyksen Tsemppis-kahvila ja etsivä työ.

Verto-tiimi on tarkoitettu kaikille vertaisina toimiville ja vertaisuudesta kiinnostuneille ja VeryNais-ryhmä on tarkoitettu vertaisina toimiville naisille. Kummassakin ryhmissä on tavoitteena ihmisten kohtaamisen ja voimaantumisen lisäksi kouluttaa, tukea ja kannustaa vertaisena toimimiseen sekä itsenäisesti että ammattilaisen rinnalla. Verto-tiimissä työstetään vertaisuutta syvemmällä tasolla ja kehitetään vertaisten taitoja tehdä palveluihin ohjausta ja saattamista. Naisvertaisten hyvinvointia vahvistetaan VeryNais-ryhmän naiserityisellä työotteella, jossa koulutuksen ja vertaistuen ohella tarjotaan naisille myös hemmottelua. Ryhmät kokoontuvat vuoroviikoin torstaisin klo: 12-15 Hakaniemen tiloissa.

Matalan kynnyksen Tsemppis-kahvilaan tiistai-iltapäivisin klo: 12-15 ovat tervetulleita kaikki vertaiset ja vertaistoiminnasta kiinnostuneet. Kahvilassa voi juoda kupposen kuumaa, lukea päivän lehdet ja saada työntekijöiltä apua asioiden hoitamiseen ja oman elämäntilanteen selkeyttämiseen. Kahvilassa on käytössä tietokone, tulostin-kopiokone-skanneri sekä puhelin asiointikäyttöön. Työntekijöiden kanssa on mahdollisuus varata tunnin yksilöaika, jos haluaa jutella tai selvitellä asioita rauhassa. Kahvilassa on jaossa myös hävikkiruokaa.

Tsemppis-kahvilan aikana lähiympäristössä kiertelee Osiksen etsivän työn tiimi, johon kuuluu ammattilainen ja 1-2 vertaista. Etsivässä työssä jalkaudutaan kadulle ja ihmisten keskuuteen. Jalkautumalla pyritään löytämään ja kohtaamaan päihteitä käyttäviä ihmisiä, jotka ovat palveluiden ulkopuolella ja ohjaamaan heitä palveluihin sekä Osiksen toimintaan.

Vertaisvuoroihin etsivään työhön ja kahvilaan on mahdollista päästä käymällä verto-tiimeissä. Emme vaadi toiminnassamme päihteettömyyttä tai raitistumista, mutta olethan ryhmäkunnossa/asiointikunnossa tullessasi mukaan toimintaamme, näin meillä kaikilla on mukavaa toimia yhdessä 🙂

Osiksen hankekumppani käyttäjäyhdistys Suomen Lumme ry:n kanssa tehdään tiivistä yhteistyötä (mm. käytämme samoja tiloja). Osiksessa tehdään myös aktiivisesti vaikuttamis- ja kouluttamistyötä vertaistoiminnasta, vertaisten ja ammattilaisten yhteistyöstä sekä haittoja vähentävästä päihdetyöstä. Pyydä meitä rohkeasti kouluttamaan tai luennoimaan mikäli kiinnostuit!

Luethan myös Tampereen Völjyn kanssa ylläpitämäämme Elämä vastassa- blogia, jossa kerromme ajatuksiamme haittoja vähentävästä päihdetyöstä, vertaistoiminnasta ja päihdemaailmasta osoitteesta www.elamavastassa.fi. Facebookista meitä voi seurata nimellä ”Osis”.

Osiksen kanssa hankekumppaneina toimivat A-klinikkasäätiö, Tukikohta ry ja Suomen Lumme ry. Hankkeesta vastaa kehittämiskoordinaattori Aino Rukkila ja hankesisältöjä luotsaavat Kati Savolainen (A-klinikkasäätiö) ja Hede Kumpulainen (Tukikohta ry) sekä etsivän työn tekijä Risto Kansanen (A-klinikkasäätiö). Toiminnalla on STEA:n jatkuva toiminta-avustus.

Osis lyhyesti

Osis II -hanke kehittää huumeita käyttävien ja kuntoutuvien vertaistoimintaa ja pyrkii vahvistamaan heidän osallisuuttaan.

Hanke toteutetaan Tukikohta ry:n, A-klinikkasäätiön ja Suomen Lumme ry:n yhteistyönä.

Lisätietoja

Hede Kumpulainen
kehittämissuunnittelija
puh. 044 752 3033
hede.kumpulainen(a)tukikohta.org

Kati Savolainen
kehittämissuunnittelija
puh. 040 167 6209
kati.savolainen(a)a-klinikka.fi

Risto Kansanen (tavoitettavissa tiistaisin)
projektityöntekijä
puh. 050 337 8018
risto.kansanen(a)a-klinikka.fi

Aino Rukkila
kehittämiskoordinaattori
aino.rukkila(a)a-klinikka.fi