Kalle Polkutien opinnäytetyössä kehitettiin uusia toiminnallisia menetelmiä osaksi Tukikohdan Suunta-kurssia. Toiminnallisten menetelmien tavoitteena oli vahvistaa kurssille osallistujien aktiivisuutta, minäpystyvyyttä ja osallisuuden kokemuksia.

Toiminnallisia työmenetelmiä toteutettiin Tehää-työpajasarjan muodossa. Työpajoissa hyödynnettiin taide-, liikunta- ja luontolähtöisiä toimintamuotoja. Ryhmäläiset valmistivat hopeasormuksia, maalasivat graffiteja ja toteuttivat metsäretken. Työpajojen ohjelmaa suunniteltiin yhdessä osallistujien kanssa.

Osallistujat kokivat toiminnallisten menetelmien vahvistaneen heidän itsetuntoaan. Yhdessä tekeminen mahdollisti osallisuuden kokemuksia, loi turvaa ja aktivoi tekemiseen. Ryhmäläiset kokivat, että toiminta vahvisti muun muassa heidän itsenäisiä työskentelytaitojaan ja ryhmätyötaitojaan, uskoa itseensä sekä hyvinvointiaan.

Opinnäytetyö on osa Metropolia-ammattikorkeakoulun sosiaalialan tutkinto-ohjelmaa. Koko opinnäytetyö on luettavissa Theseus-tietokannasta linkin takaa: https://bit.ly/36imJgV

 

Tietoa sivustolla käytettävistä evästeistä