OK-hanke – Polkuja työ- ja opiskelumaailmaan sekä vapaaehtoistoimintaan

OK-hanke tarjoaa osallisuutta ja työelämävalmiuksia vahvistavaa kurssitoimintaa opioidikorvaushoidossa oleville. Kurssin kesto on neljä kuukautta ja kurssille mahtuu 8 henkilöä. Kurssilla luodaan yksilöllisiä polkuja työ- ja opiskeluelämään tai vaikkapa vapaaehtoistoimintaan. Samalla vahvistetaan sosiaalisia taitoja, arjen hallintaa ja toimintakykyä. Kurssiin sisältyy neljän viikon työharjoittelu ja kurssilaiset suorittavat EA1- ja hygieniapassikoulutuksen.

Kurssilaiset kokoontuvat neljänä päivänä viikossa, joista kaksi on ryhmäpäivää ja kaksi toimintapäivää. Kurssi on maksuton, sisältäen aamukahvin ja lounaan. Kurssilla painottuu yhteistoiminnallinen oppiminen ja kurssilaisten kokemusperäisen tiedon hyödyntäminen. Toiminnassa hyödynnetään vertaisten ja kokemusasiantuntijoiden osaamista.

Kurssitoiminta on osa valtakunnallista Euroopan sosiaalirahaston rahoittamaa OK-hanketta, jota koordinoi A-klinikkasäätiö. Muita toteuttajia ovat Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, Helsingin Diakonissalaitoksen säätiön Hoiva Oy, Sovatek-säätiö, Tukikohta ry ja Seurakuntaopisto. Tukikohta ry:n osahanke keskittyy vahvistamaan opioidikorvaushoidossa olevien asiakkaiden osallisuutta ja työelämävalmiuksia kurssitoiminnan kautta.

Valtakunnallisessa hankkeessa kartoitetaan osallisuutta ja työelämävalmiuksia lisääviä toimintamalleja ja vertaistyön muotoja. Toimiviksi osoittautuneet hyvät käytännöt ja työmuodot kootaan ja niitä koskeva tieto jaetaan korvaushoidon toimijoiden kesken. Hankkeessa kehitetään myös kokemusasiantuntijatoimintaa sekä koulutusta.

Hanke päättyy 31.3.2019 ja viimeinen kurssi järjestetään syksyllä 2018.

 

OK lyhyesti

Osallisuutta ja työelämävalmiuksia lisäävää kurssitoimintaa opioidikorvaushoidossa oleville.

Polkuja työ- ja opiskelumaailmaan sekä vapaaehtoistoimintaan.

Lisätietoja

Tiina Ranta
hankevastaava
puh. 044 9804585
tiina.ranta(a)tukikohta.org

Pauli Ecaré
hanketyöntekijä
puh. 044 238 3433
pauli.ecare(a)tukikohta.org

Johanna Petäjämäki
puh. 044 590 7134
hanketyöntekijä
johanna.petajamaki@tukikohta.org

Tietoa sivustolla käytettävistä evästeistä