Alkoholin käyttö on merkittävä kansanterveydellinen ja sosiaalinen ongelma, joka aiheuttaa huomattavia kustannuksia yhteiskunnalle. Haitat ilmenevät erilaisina alkoholiin liittyvinä sairauksina ja tapaturmina, ennenaikaisina kuolemina, menetettyinä työtunteina, lyhempinä työurina sekä monenlaisina sosiaalisina haittoina kuten järjestyshäiriöinä, perheväkivaltana, syrjäytymisenä, rikkonaisina perheinä ja turvattomana lapsuutena.

Tukikohta ry:n näkemyksen mukaan alkoholilain kokonaisuudistuksessa esitetyt alkoholin saatavuutta parantavat toimenpiteet tulevat lisäämään alkoholin kokonaiskulutusta ja alkoholin aiheuttamia haittoja merkittävässä määrin. Alkoholilain kokonaisuudistuksessa alkoholin saatavuutta ollaan parantamassa mm. pidentämällä myynti- ja anniskeluaikoja sekä sallimalla entistä väkevämpien alkoholituotteiden myynnin kaupoissa, kioskeissa ja huoltamoilla. Tukikohta ry:n erityinen huoli on, että nämä toimenpiteet vaikuttavat erityisesti kaikista heikoimmassa asemassa olevien ihmisten sosiaalisten ja terveydellisten ongelmien lisääntymiseen ja sitä kautta syrjäytymiseen ja entistä suurempaan yhteiskunnalliseen polarisoitumiseen.

”Jo nyt meillä Suomessa on näkyvissä huolestuttavia merkkejä polarisaatiokehityksestä hyvinvoivan ja pahoinvoivan väestönosan välillä: esimerkiksi viidennes 20-24-vuotiaista suomalaisista nuorista miehistä oli OECD:n vertailun mukaan vuonna 2015 työn tai koulutuksen ulkopuolella. Alkoholin saatavuutta lisäävät toimenpiteet tulevat vaikuttamaan tämän polarisaatio- ja eriytymiskehityksen kiihtymiseen ja hyvinvointierojen kasvuun”, sanoo Tukikohta ry:n toiminnanjohtaja Ron Furman.

Tukikohta ry toimitti lausuntonsa alkoholilain kokonaisuudistuksesta STM:lle maanantaina 16.1.2017. Lausunto on kokonaisuudessaan luettavissa täällä.