Haemme työryhmäämme osa-aikaista läheistyöntekijää.

Läheistyöntekijän työtehtäviin kuuluu:
– yksilötyö
– läheisryhmien ohjaaminen
– läheisten virkistystoiminnan suunnittelu ja järjestäminen
– puhelinneuvonta/kriisituki
– läheistoiminnan kehittäminen ja raportointi
– yhteistyö muiden toimijoiden kanssa
– mahdollisuuksien mukaan sijaistaminen järjestön muissa toiminnoissa tarvittaessa

Valittavalla henkilöllä tulee olla:
– ymmärrys läheisten tilanteesta
– itseohjautuvuutta ja kykyä itsenäiseen työskentelyyn
– hyvät sosiaaliset taidot
– ryhmänohjaustaidot
– hyvät tietotekniset taidot katsotaan eduksi

Kyseessä on osapäivätyö 50 prosentin työajalla. Työajat ovat joustavasti sovittavissa, esim. 2,5 päivänä/vko tai muuten sovitusti, työ painottuu iltapäiviin ja osin iltoihin. Tehtävään voi pätevöityä monella eri tavalla, esimerkiksi sosiaalialan tai vastaavan alan opintojen kautta. Noudatamme yksityisen sosiaalipalvelualan TES:iä ja tehtävä sijoittuu palkkaluokkaan G25. Työ alkaa sopimuksen mukaan ja päättyy 31.12.2019. Työpaikka sijaitsee Helsingissä osoitteessa Mäkelänkatu 56.

Haku päättyy 23.01.2019 klo 16.00. Hakemukset lähetetään osoitteeseen rekry@tukikohta.org Rekrytoinnin tietosuojaselosteeseen voit tutustua osoitteessa www.tukikohta.org/rekrytointi

Tiedustelut:

Toiminnanjohtaja Ron Furman
040 8202564
ron.furman@tukikohta.org

Kehittämiskoordinaattori Katja Malin-Kaartinen
040 835 8606
katja.malin-kaartinen@tukikohta.org

Tukikohta ry on poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton kansalaisjärjestö, joka tukee ja kohtaa päihteitä käyttäviä, kuntoutujia ja läheisiä pääkaupunkiseudulla. Panostamme vahvasti työntekijöiden hyvinvointiin.

Tarjoamme matalan kynnyksen päihdepalveluja, päihdekuntoutusta ja läheisten tukipalveluita. Vaikutamme yleiseen asenneilmapiiriin ja päihteitä käyttävien, kuntoutujien ja läheisten kohtaamiin yhteiskunnallisiin epäkohtiin. Pyrimme vaikuttamaan heidän yhteiskunnalliseen asemaansa, mahdollistamme osallisuutta, vahvistamme itsenäistä toimijuutta ja elämänlaatua.

Tietoa sivustolla käytettävistä evästeistä