Koronapandemia on asettanut ihmiset kaikkialla maailmassa täysin uudenlaiseen tilanteeseen. Poikkeustilan vaikutukset tuntuvat jokaisen arjessa ja kriisi osuu vakavasti jo haavoittuvassa asemassa oleviin ihmisiin. Huoli, epävarmuus tulevasta ja taloudelliset ongelmat ovat riskitekijöitä kasaantuville toimintakyvyn vaikeuksille sekä päihde- ja riippuvuusongelmille.

Toimintakyky kuntoon -avustusohjelma sekä Päihde- ja mielenterveysjärjestöjen tutkimusohjelma (Mipa 2.0) ovat laatineet kyselyn, jolla kartoitetaan koronakriisin aiheuttaman poikkeustilan vaikutuksia ihmisten hyvinvointiin ja toimintakykyyn. Kysely sisältää kysymyksiä elämäntilanteen eri osa-alueista, psyykkisestä kuormittuneisuudesta, päihteiden käytöstä, järjestöjen toiminnasta ja hyvinvointia tukevista tekijöistä.

Kysely on kohdennettu Tukikohta ry:n palveluissa asioiville. Vastaamiseen menee noin 15-30 minuuttia. Kyselyyn vastataan anonyymisti.

Vastaa kyselyyn täältä

Kyselyn avulla pyritään kartoittamaan tietoa erilaisten ihmisten kokemuksista ja näkemyksistä, jotta järjestötyötä osataan kohdistaa hyvinvoinnin tukemiseen. Vastauksia käytetään toimintakyvyn ja hyvinvoinnin tukemiseksi, tutkimukseen sekä järjestötyön kehittämiseksi.

Jokainen vastaus on arvokas – kiitos paljon avustasi!

 

Lisätietoja kyselystä: https://a-klinikkasaatio.fi/ajankohtaista/kerro-kuinka-koronakriisi-vaikuttanut-arkeesi-ja-hyvinvointiisi

Tietoa sivustolla käytettävistä evästeistä