Korvaushoidon Jälkipolku -kuntoutusohjelma

Korvaushoidon Jälkipolku on avohoidollinen päihdekuntoutusohjelma korvaushoidossa oleville ja oheiskäytöstä eroon pyrkiville. Se on suunnattu yli 18-vuotiaille päihteettömään elämään pyrkiville asiakkaille.  Hoidossa sovelletaan yhteisöhoidon mallia avokuntoutuksena.

Kuntoutusohjelmaan voi hakeutua oman kunnan maksusitoumuksella tai kuntoutusjakson voi maksaa myös itse. Maksusitoumuksia myöntävät pääkaupunkiseudun ja lähialueen kunnat. Kuntoutukseen hakeudutaan haastattelun kautta, jossa sovitaan kuntoutuksen aloituksesta yhdessä lähettävän tahon kanssa (esim. oman kunnan A-klinikka tai päihdeklinikka). Ajan voi varata Jälkipolun työntekijöiltä. Asiakas tarvitsee oman kuntansa myöntämän maksusitoumuksen kuntoutusohjelmaan. Asiakkaita meille lähettävät pääkaupunkiseudun ja lähialueen kunnat. Suosittelemme kuntoutusohjelman kestoksi vähintään 6 kuukautta.

Työskentelyn keinot

Työskentely perustuu ohjattuun ryhmä- ja yksilötyöskentelyyn. Ryhmissä käytetään työmuotoina ratkaisukeskeistä ryhmäterapiaa sekä vertaisvaikuttamista. Lisäksi tarjotaan yksilöterapiaa, sosiaalista kuntoutusta, harrastetoimintaa sekä ohjausta koulutukseen, työpajatoimintaan ja työelämään.

Jokaiselle kuntoutusohjelmaan osallistuvalle tehdään henkilökohtainen kuntoutussuunnitelma. Kuntoutusohjelmassa asiakasta ohjataan tiedostamaan päihteettömän elämän vaatimukset omassa arjessaan ja tuetaan uusien toimintamallien luomisessa ja toteuttamisessa. Kuntoutuksen jälkeen tavoitteena on kiinnittyä opiskeluun tai työelämään.

Tavoitteet:

• päihteettömään elämään sitoutuminen
• päihdekulttuurista irtaantuminen
• itsenäisyyden vahvistaminen
• retkahdusvaaran tunnistaminen
• sosiaalisten suhteiden normalisoituminen
• vertaistukeen kiinnittyminen
• mielekkään vapaa-ajan toiminnan löytäminen
• työ/opiskelu mahdollisuuksien kartoittaminen

Kuntoutusohjelma sisältää:

• ryhmäterapiaa
• yksilöterapiaa tarpeen mukaan
• sosiaalista kuntoutusta
• lämmin ruoka kahtena päivänä viikossa
• yksilöohjausta
• työelämään ja koulutukseen ohjausta
• työpajatoimintaa
• leirejä ja toimintapäiviä
• mahdollisuus kuntouttavaan työtoimintaan
• yhteydenpito ja seuranta kuntoutusohjelman päätyttyä tarpeen mukaan

Kuntoutusohjelman tilat sijaitsevat Helsingissä, osoitteessa Helsinginkatu 30, 00530 Helsinki (käynti Kirstinkadun puolelta).

Korvaushoidon Jälkipolku lyhyesti

Avohoidollinen kuntoutusohjelma, joka on suunnattu yli 18-vuotiaille korvaushoidossa oleville.

Sijainti Helsingissä, osoitteessa Helsinginkatu 30, 00530 Helsinki (käynti Kirstinkadun puolelta).

Kuntoutusohjelmaan voi hakeutua oman kunnan maksusitoumuksella tai kuntoutuksen voi maksaa myös itse. Maksusitoumuksia myöntävät pääkaupunkiseudun ja lähialueen kunnat.

Lisätiedot ja asiakaspaikkakyselyt

Katja Lindström
YET psykoterapeutti
puh. 045 121 2864
katja.lindstrom(a)tukikohta.org

Sara Lehtovirta
ohjaaja
puh. 044 974 2259
sara.lehtovirta(a)tukikohta.org

Kalle Polkutie
ohjaaja
puh. 044 722 0160
kalle.polkutie(a)tukikohta.org

 

Tietoa sivustolla käytettävistä evästeistä