Valtiovarainministeriön budjettiesityksessä sosiaali- ja terveysalan järjestöiltä ehdotetaan leikattavaksi 127 miljoonaa euroa. Kaavaillut leikkaukset merkitsisivät 33 prosenttia eli joka kolmatta euroa järjestöjen avustuksista. Leikkaukset heikentäisivät merkittävällä tavalla yhteiskunnan toimintakykyä ja apua tarvitsevien asemaa. Kuten Ehkäisevän päihdetyön järjestöverkoston puheenjohtaja Ulla Siimes toteaa kirjoituksessaan 25.8.2020, varoja leikkaamalla luodaan koronakriisin rinnalle sosiaalinen kriisi, jolla on peruuttamattomia vaikutuksia yhteiskunnan toimintaan.

Tukikohta ry vaatii järjestöjen rahoituksen ja toimintaedellytysten turvaamista. Tukikohta ry on päihdealan järjestö, joka tukee ja kohtaa päihteitä käyttäviä, päihdekuntoutujia ja heidän läheisiään pääkaupunkiseudulla. Asiakkaita kohdataan Tukikohdan palveluissa vuosittain yli 12 000 kertaa. Järjestö tarjoaa monenlaista ihmisten arkea vahvistavaa toimintaa: yksilöllistä neuvontaa ja palveluohjausta, ohjattua ryhmätoimintaa, vertaistoimintaa, kaduille jalkautuvaa työtä sekä matalan kynnyksen päiväkeskustoimintaa.

“Järjestöt toimivat siltoina palvelujärjestelmän ja ihmisten välillä, ja toiminnan kautta tavoitetaan ihmisiä, jotka usein jäävät sosiaali- ja terveyspalveluiden ulottumattomiin. Järjestöjen toiminnan avulla tuetaan ihmisiä erilaisissa elämän solmukohdissa. Päihde- ja mielenterveysongelmista kärsivillä arkeen voi sisältyä tasapainoilua monenlaisten terveydellisten ja sosiaalisten ongelmien kanssa. Meillä ei ole varaa jättää näitä ihmisiä vaille apua ja tukea”, painottaa Tukikohta ry:n toiminnanjohtaja Ron Furman.

Mikäli leikkaukset toteutuvat, merkittävä osa järjestöjen tekemästä tärkeästä työstä karsiutuisi pois. Leikkaukset tulisivat yhteiskunnalle kalliiksi ja aiheuttaisivat suuren lisäkuorman julkisille palveluille. Ne myös heikentäisivät päihteitä käyttävien, päihdekuntoutujien ja heidän läheistensä asemaa entisestään, ja aiheuttaisivat pitkäkestoisia ja kohtalokkaita seurauksia.  

“Avun tarve on suuri. Huolestuttavia ilmiöitä ovat muun muassa huumeiden käytön ja huumekuolemien määrän kasvu. Koronakriisin myötä avun tarve on lisääntynyt entisestään. Poikkeusolot merkitsevät monille vaikeuksia päästä hoidon ja avun piiriin. Järjestöt ovat kuitenkin pystyneet reagoimaan tilanteeseen nopeasti, uudelleenjärjestelemään palveluitaan ja auttamaan ihmisiä poikkeusolojen keskellä. Nyt jos koskaan tarvitaan järjestöjen palveluita. Järjestöjen toimintaa ei tule nähdä kulueränä, vaan sosiaali- ja terveyspalveluiden välttämättömänä täydentäjänä”, Furman sanoo.

#budjetti2021 #onneksionjoku 

Tietoa sivustolla käytettävistä evästeistä