Hallitus

Tukikohta ry:n hallitus valitaan vuodeksi kerrallaan keväällä järjestettävässä sääntömääräisessä vuosikokouksessa. Hallituskokoonpanoa on vahvistettu ulkopuolisilla asiantuntijajäsenillä omaisia unohtamatta. Hallitus toimii yhä enenevässä määrin asiantuntijaelimenä, jonka tehtävänä on johtaa ja kehittää yhdistyksen toimintalinjoja ja strategiaa. Hallituksen johtajuusrooli toiminnanjohtajan rinnalla on myös tullut näkyvämmäksi. Toiminnanjohtaja toimii hallituksen kokouksen asioiden esittelijänä.

Järjestön hallituksen kokoonpano

Jonny Friskberg, pj
Päivi Puro
Leif Berg
Mari Aalto
Sauli Suominen

Tietoa sivustolla käytettävistä evästeistä