fashion-footwear-grass-outdoors-631986

Haemme hankevastaavaa uuteen Etsivä löytää -hankkeeseemme!

Haemme nyt iloiseen sekä osaavaan työyhteisöömme ja uuteen Etsivä löytää -hankkeeseemme hankevastaavaa!

Tukikohta ry on poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton kansalaisjärjestö, jonka tavoitteena on kehittää päihteitä käyttäville ja kuntoutuville asiakkaille suunnattuja avohoidollisia päihdepalveluja sekä tukea ja auttaa niin päihteitä käyttäviä, kuntoutuvia, kuin myös heidän läheisiään.

Etsivä löytää -hanke on vuonna 2021 käynnistyvä STEA:n rahoittama kolmivuotinen hanke. Hankkeen toiminnan keskiössä on etsivä työ syrjäytymisvaarassa olevien ja syrjäytyneiden päihteitä käyttävien ihmisten parissa. Toiminta perustuu haittoja vähentävään ideologiaan, jossa ihminen kohdataan kunnioittavasti ja hänen omia tarpeitaan kuunnellen. Hankkeessa pyritään tavoittamaan erityisesti nuoria ja nuoria aikuisia päihteiden käyttäjiä.

Hankkeen tehtävänä on etsiä, löytää ja auttaa sellaisia heikoimmassa asemassa olevia päihteitä käyttäviä, jotka ovat avun tarpeessa mutta eivät käytä palveluita tai eivät ole tulleet niissä autetuiksi. Työtä tehdään siis palveluiden ulkopuolella ja yhteiskunnan marginaalissa olevien päihteitä käyttävien parissa. Hankkeen toiminta-alueita ovat Helsinki, Vantaa ja Espoo.

Etsivä löytää -hankevastaavan tehtävässä vaaditaan kykyä koordinoida, kehittää ja johtaa hanketta. Hanke toteutetaan tiimityönä ja hankevastaavan lisäksi hankkeeseen tullaan palkkaamaan kaksi etsivää työtä tekevää hanketyöntekijää.

Hankevastaavan tehtäväkuvaan kuuluu:

  • kokonaisvastuu hankkeesta
  • hankkeen sisällöllinen kehittäminen
  • hankkeen seuranta, arviointi ja raportointi
  • kasvokkainen asiakastyö
  • hankkeesta viestiminen ja vaikuttamistyö
  • verkostoyhteistyö

Etsivä löytää -hankkeeseen etsitään sosiaali- tai terveysalan ammattilaista, jolla on vähintään 1-5 vuoden työkokemus alalta. Hankkeeseen haetaan määräaikaiseen työsuhteeseen hankkeen keston ajaksi. Valittavalta henkilöltä edellytetään kiinnostusta sekä kykyä hankkeen johtamiseen, koordinoimiseen ja päihteitä käyttävien kanssa tehtävään auttamistyöhön. Työssä tarvitaan hyviä yhteistyötaitoja, hanketyön ymmärrystä, hyviä suullisia ja kirjallisia taitoja, palvelujärjestelmän tuntemusta sekä rohkeutta uuden kehittämiseen. Palkkaus yksityisen sosiaalialan työehtosopimuksen mukaan ja palkkaluokka G28.

Haku päättyy 5.5.2021. Hakemukset lähetetään osoitteeseen rekry@tukikohta.org.

 

Lisää tietoa työtehtävästä:

Ron Furman, toiminnanjohtaja

puh. 040 8202564

ron.furman@tukikohta.org

 

Katja Malin-Kaartinen, kehittämispäällikkö

puh. 040 835 8606

katja.malin-kaartinen@tukikohta.org

Lue seuraavaksi

Tukikohdan toiminta kesällä

24.6.2021

Kesä tuo muutoksia osaan palveluidemme aukioloajoista. Katso tarkempi tieto kesän ajan toiminnastamme.

Tukikohdan kuntavaalitavoitteet 2021

1.6.2021

Tervetuloa tutustumaan Tukikohdan kuntavaalitavoitteisiin! Toimivassa kunnassa on oltava saavutettavat päihdepalvelut ja vahva yhteistyö päättäjien, järjestöjen ja palveluita käyttävien kesken.