nuorten huumekuolemat

Ulos epätoivosta -hankkeen logo

Oletko menettänyt läheisesi huumeiden käytön vuoksi? Osallistu tutkimushaastatteluun

18.1.2024

THL:n koordinoima Ulos epätoivosta -hanke etsii tutkimushaastatteluun täysi-ikäisiä omaisia ja ystäviä, joiden läheinen on menehtynyt huumeiden käytön vuoksi viimeisen viiden vuoden aikana ollessaan 15–29-vuotias. Haastatteluun toivotaan myös 18-29-vuotiaita nuoria aikuisia, joilla on kokemusta huumeisiin liittyvästä läheltä piti -tilanteesta, kuten yliannostuksesta.

Lue lisää