Arvot

Järjestön arvot ovat koko toiminnan läpileikkaavia periaatteita, joita sovelletaan niin asiakastyössä kuin kaikessa muussakin yhdistyksen toiminnassa kuten työyhteisön vuorovaikutuksessa, hallinnollisessa kehittämistyössä, vaikuttamistoiminnassa tai vaikkapa yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa.

Tukikohta ry:n arvot ovat:

Asiakaslähtöisyys
Järjestön toiminta tähtää päihteitä käyttävien, kuntoutujien ja läheisten palveluiden ja yhteiskunnallisen aseman parantamiseen. Järjestön toiminta nousee asiakaskunnan tarpeista ja siinä kuuluu asiakkaan ääni.

Kunnioittava kohtaaminen
Kunnioittava kohtaaminen on arvostavaa, toiset huomioonottavaa ja suvaitsevaa vuorovaikutusta, jossa ihminen hyväksytään tasa-arvoisena toimijana.

Osallisuus
Osallisuus on kuulumista yhteisöön, kuulluksi tulemista ja osallisuutta yhteiseen ja yksilöä koskevaan päätöksentekoon.

Avoimuus
Avoimuus tarkoittaa toiminnan ja päätöksenteon läpinäkyvyyttä, avointa vuorovaikutusta ja avointa yhteistyötä kumppaneiden kanssa.

Luotettavuus
Tukikohta ry toimii sovittujen periaatteiden mukaisesti ja on luotettava yhteistyökumppani. Järjestön palveluissa voi asioida luottamuksellisesti.

Yhdistyksen arvot ovat:

  • Asiakaslähtöisyys
  • Kunnioittava kohtaaminen
  • Osallisuus
  • Avoimuus
  • Luotettavuus

Tietoa sivustolla käytettävistä evästeistä