Valvottu käyttötila on turvallinen ja monipuolinen terveysneuvontapiste

Valvottu käyttötila on turvallinen ja monipuolinen terveysneuvontapiste

Huumeiden valvotun käyttötilan tarkoitus on auttaa etenkin avun ulkopuolella eläviä ihmisiä terveyspalveluiden piiriin, varmistaa turvallinen käyttö ja ennaltaehkäistä huumekuolemia. Valvotut käyttötilat tai yliannostusten välttämisen keskukset tarjoavat myös lukuisia muita palveluja. A-klinikkasäätiön, Diakonissalaitoksen ja Tukikohdan tänään järjestämä Käyttötilasimulaatio antaa kävijälle näistä mahdollisimman konkreettisen kokemuksen.

THL:n viime vuonna tekemän väestökyselyn perusteella 65 % suomalaisista kannattaa valvottujen käyttötilojen perustamista. Käyttötiloja puoltava kansalaisaloite keräsi yli 55 000 allekirjoitusta ja on parhaillaan sosiaali- ja terveysvaliokunnan käsittelyssä.

”Valvottuja käyttötiloja on ollut 1980-luvulta saakka ympäri maailman, mutta ei vielä Suomessa, vaikka olemme nuorten huumekuolemien kärkimaa Euroopassa. Käyttötilat ovat terveydenhuollon valvonnassa toimivia tiloja, joissa tarjolla on ihmiselämää suojelevia palveluita”, sanoo A-klinikkasäätiön kohtaavan työn yksikön päällikkö Annuska Dal Maso.

Käyttötilassa terveydenhuollon ammattilaiset mm. valvovat huumeita käyttäviä ihmisiä, tekevät hiv- ja C-hepatiittitestejä, antavat terveysneuvontaa, jakavat puhtaita käyttövälineitä sekä ohjaavat asiakkaita muihin sosiaali- ja terveydenhuollon palveluihin.

Seattlessa tehdyn analyysin mukaan käyttötilan arvioitiin tuottavan 5,2 miljoonan dollarin säästöt vuosikustannusten ollessa 1,2 miljoonaa dollaria. Tutkijat esittivät, että jokaisella käyttötiloihin sijoitetulla dollarilla saavutetaan yli neljän dollarin säästö, joka koostuu pääosin vältetyistä ensiapu- ja sairaanhoitokustannuksista.

Helsingin kaupunki esitti vuonna 2019 erillislain säätämistä kokeiluun valvotuista käyttötiloista. Esityksen mukaan toiminnan aiheuttamiin kustannuksiin vaikuttaa henkilöstömäärä, aukioloaika ja tilaratkaisut. Jos käyttötila olisi auki päivittäin ja se ei sijaitsisi minkään muun jo olemassa olevan sosiaali- ja terveydenhuollon terveysneuvonta- tai päiväkeskustoiminnon yhteydessä, olisi tarvittavan lisähenkilöstön määrä noin 10 työntekijää sekä läsnä oleva vartijapalvelu. Vuosittaiset henkilöstökustannukset olisivat silloin noin 550 000 euroa. 

”Hallitusohjelmassa kiinnitetään erityistä huomiota nuorten huumeidenkäytön ehkäisyyn ja huumekuolemien vähentämiseen. Valvotut käyttötilat eivät ratkaise kaikkia päihdepolitiikan ongelmia, mutta ne olisivat työkalu huumekuolemien vähentämiseen, huumeidenkäyttäjien terveyden edistämiseen sekä ympäristön viihtyisyyden ja turvallisuuden parantamiseen”, sanoo Diakonissalaitoksen ja Rinnekotien lääketieteellinen johtaja Jarmo Kantonen.

Valvottujen käyttötilojen on myös osoitettu rauhoittavan lähiympäristöä sekä vähentävän terveydenhuollon kustannuksia.

”Käyttötilojen sijoittelu, aukioloajat, henkilökunnan vastuut ja ympäristötyö ovat keskeisiä asioita, jotka olisi huomioitava suunnittelussa ja toteutuksessa. Käyttötiloissa on mahdollista antaa kokonaisvaltaista apua ja tukea”, sanoo Tukikohdan toiminnanjohtaja Ron Furman.

Lisätietoja

A-klinikkasäätiö, Kohtaavan työn päällikkö Annuska Dal Maso, p. 050 356 6207 annuska.dalmaso@a-klinikkasaatio.fi

Diakonissalaitos ja Rinnekodit, lääketieteellinen johtaja Jarmo Kantonen, p. 040 535 6730, jarmo.kantonen@hdl.fi

Tukikohta, toiminnanjohtaja Ron Furman, p. 040 820 2564, ron.furman@tukikohta.org

A-klinikkasäätiö, Diakonissalaitos ja Tukikohta järjestävät 24.10.2023 käyttötilasimulaation matalan kynnyksen kohtaamispaikka Osiksessa Helsingin Hakaniemessä. Käyttötilasimulaation osallistujat kokevat käytännössä, miten valvottu käyttötila voisi toimia ja millainen asiakaspolku paikan päällä rakentuu. Tapahtuma on päihteetön.

Lue seuraavaksi

“Näkisivätpä he kokonaisuuden, ihmisen” -Tukikohta ry tuo esille päihteitä käyttävien asiakkaiden palvelukokemuksia

17.6.2024

Tukikohta ry nostaa somekanavissaan kesäkuun aikana esille päihteitä käyttävien asiakkaiden kokemuksia palvelujärjestelmän toimivuudesta. Kokemukset perustuvat asiakkaille tehtyyn kyselyyn. Tukikohdan Anne Puonti lisäksi kertoo, miten palvelujärjestelmän haasteet näkyvät hänen työssään palveluohjaajana.

Tukikohdan toiminta kesällä 2024

11.6.2024

Kesä vaikuttaa joidenkin palveluidemme aukioloaikoihin. Katso tarkempi tieto kesän ajan toiminnastamme!