Koristellinen kuva

Tukikohdan vuoteen 2021 mahtui paljon

Tukikohdan vuoteen 2021 mahtui paljon. Vaikka vuosi kulki vielä osittain koronan tuomien rajoitusten varjossa, järjestössä vahvistettiin olemassa olevaa palvelukokonaisuutta ja kehitettiin uutta toimintaa asiakaskunnan tarpeiden pohjalta.

UUTENA toimintana käynnistyi etsivään päihdetyöhön keskittyvä Etsivä löytää -hanke. Hankkeessa jalkaudutaan pääkaupunkiseudulle ja kohdataan päihteitä käyttäviä ihmisiä siellä, missä he viettävät aikaa. Lisäksi tehdään tiivistä yhteistyötä Helsingin keskustakirjasto Oodin kanssa ja lisätään laajemmin ihmisten tietoutta päihdeasioihin liittyen ständitoiminnan avulla.

”Korona-ajan tuomien haasteiden ja toimipaikkojen sulkujen myötä havaitsimme, että asiakkaiden tavoittaminen oli hankalampaa kuin aiemmin. Monilla asiakkaillamme ei ollut digilaitteita, joiden avulla he olisivat voineet osallistua esimerkiksi ryhmien etätapaamisiin.
Kontakti heihin vaikeutui väistämättä, kun jouduimme sulkemaan toimitilojamme, emmekä pystyneet tekemään sisätiloissa kasvokkaista asiakastyötä. Etsivä löytää -hanke tuli vastaamaan tähän haasteeseen”, Tukikohdan toiminnanjohtaja Ron Furman kertoo.

Toki jalkautuvaa työtä oli tehty Tukikohdassa jo aiemminkin, vuodesta 2020 lähtien, kun korona rantautui Suomeen. Silloin apua ja tukea lähdettiin viemään kaduille monen päihdealan järjestön yhteisvoimin. Ihmisille jaettiin puhtaita käyttövälineitä sekä eväspusseja
akuuteimpaan hätään.

”Halusimme kuitenkin, että jalkautuva työ saisi oman hankkeensa, jonka puitteissa pystyisimme keskittymään etsivään työhön täysipainoisesti ja tarjota asiakkaillemme laajempaa tukea palveluohjauksen muodossa. Tämä iloksemme toteutui ja hanke pystyttiin käynnistämään
STEA-rahoituksen avulla”, Furman sanoo.

VUODEN aikana huolta herätti Suomen huumetilanteen heikentyminen ja huumeiden käytöstä aiheutuvien haittojen lisääntyminen. Tilastot surullisesti osoittivat, että erityisesti nuorten, alle 25-vuotiaiden huumekuolemien määrä on lisääntynyt hälyttävästi. Myös Tukikohta
ry:n asiakastyössä on viimeisten vuosien aikana havaittu, että asiakkaiden ongelmat ovat yhä monisyisempiä ja elämäntilanteet vaikeita. Korona-aikana avun ja tuen tarpeet ovat kasautuneet vielä entisestään.

”Vaikuttamistyön merkitys on ollut korona-aikana suuri. Olemme halunneet välittää tietoa asiakkaidemme tilanteesta ja saada sitä kautta aikaiseksi yhteiskunnallista keskustelua. Vuoden 2021 kesällä järjestimme huumekuolemia ja niiden ehkäisemistä käsittelevän seminaarin etäyhteyksien välityksellä. Koska osallistuminen ei ollut paikkaan sidottua, saimme tärkeän aiheen äärelle laajasti osallistujia ympäri Suomen. Asiantuntijoiden ja kokemusasiantuntijoiden johdolla kävimme tärkeää keskustelua Suomen huumetilanteesta ja palveluiden kehittämistarpeista”, Furman sanoo.

Vuoden aikana ylläpidettiin ja vahvistettiin myös Tukikohdan olemassa olevia palveluita. Toimintaa mukautettiin aina kulloiseenkin koronatilanteeseen sopivaksi. Yksilö- ja ryhmätoimintaa toteutettiin vuoroin etäyhteyksien välityksellä ja vuoroin kasvotusten. Ihmisten tavoittaminen ja mukana pitäminen oli paikoin haastavaa.

”Kokonaisuuteen voimme kuitenkin olla tyytyväisiä. Hankalassakin tilanteessa työntekijämme ovat löytäneet keinot, miten ohjata apua sitä tarvitseville. On ollut hienoa nähdä jälleen kerran se, kuinka suuri auttamisen ja yhteen hiileen puhaltamisen halu työyhteisössämme on”, Furman kiittää.

MYÖS asiakkaiden mielestä järjestön palvelut onnistuivat vastaamaan heidän tarpeisiinsa ja koronatilanteesta johtuvista rajoituksista huolimatta he kokivat saaneensa osakseen kunnioittavaa kohtaamista. Tietoa toiminnan vaikuttavuudesta kerättiin aktiivisesti Tukikohdan toiminnan piirissä olevilta asiakkailta koko vuoden ajan ja arviointitiedon keräämisen merkitys oli suuri. Sen avulla saatiin tietoa palveluiden toimivuudesta, mutta myös siitä, mihin suuntaan palveluita olisi syytä kehittää.

Myös tulevaisuuden osalta Tukikohdan toiminnanjohtajalla on sanottavaa:

”Vuoden aikana olemme jälleen nähneet sen, että suomalaista päihdepalvelujärjestelmää tulee kehittää ja vahvistaa. Sen puutteista maksetaan nyt kovaa hintaa, joka näkyy muun muassa huumekuolemien kasvavassa määrässä. Tarvitsemme vahvaa yhteistyötä eri toimijoiden ja tulevien hyvinvointialueiden kesken. Tarvitsemme nopeampaa hoitoon pääsyä ja alueellisesti tasa-arvoisia palveluita. Tarvitsemme ehkäisevää, kuntouttavaa ja haittoja vähentävää päihdetyötä - siis koko palettia. Mitä monipuolisempia palveluita meillä on, sitä paremmin järjestelmä pystyy vastaamaan yksilöllisiin tuen tarpeisiin.”

 

Tuoreen vuosikirjan pääset lukemaan täältä. Vuosikirja kertoo avainluvuin järjestön toimintavuodesta 2021.

Lue seuraavaksi

“Näkisivätpä he kokonaisuuden, ihmisen” -Tukikohta ry tuo esille päihteitä käyttävien asiakkaiden palvelukokemuksia

17.6.2024

Tukikohta ry nostaa somekanavissaan kesäkuun aikana esille päihteitä käyttävien asiakkaiden kokemuksia palvelujärjestelmän toimivuudesta. Kokemukset perustuvat asiakkaille tehtyyn kyselyyn. Tukikohdan Anne Puonti lisäksi kertoo, miten palvelujärjestelmän haasteet näkyvät hänen työssään palveluohjaajana.

Tukikohdan toiminta kesällä 2024

11.6.2024

Kesä vaikuttaa joidenkin palveluidemme aukioloaikoihin. Katso tarkempi tieto kesän ajan toiminnastamme!