Kuvassa toisistaan kiinni pitävät kädet

Tukikohdan läheisryhmät yhdistävät ammatillisen tuen ja vertaisuuden – “Olen päässyt käsittelemään asioita empaattisten ohjaajien ja samoja asioita läpikäyvien kanssa”*

Tukikohta tarjoaa päihteitä käyttävien läheisille sekä yksilöohjausta että ryhmämuotoista tukea. Matkalla muutokseen -ryhmä järjestetään kaksi kertaa vuodessa, keväisin ja syksyisin. Ammatillisesti ohjattu ryhmä perustuu pitkäkestoiseen tukeen. Kymmenen viikkoa kestävässä ryhmässä hyödynnetään keskusteluja ja toiminnallisia menetelmiä, jotka vahvistavat läheisten voimavaroja ja hyvinvointia.

Arvioiden mukaan jokaista ongelmallisesti päihteitä käyttävää kohti on noin viisi läheistä, jotka kärsivät päihteiden käytön negatiivisista vaikutuksista. Läheisen tilanne on usein hyvin vaikea, ja tilanteeseen liittyy usein niin psyykkistä kuin fyysistäkin kuormitusta. Järjestöjen tekemän kyselyn mukaan (Läheistenpäivän tiedote 2024) läheiset jäävät tuskansa kanssa liian usein yksin ja vaille tarvitsemiaan palveluita. Tilanteeseen usein kytkeytyvä stigma ja kokemukset muiden tuomitsevista asenteista vaikeuttavat avun hakemista ja tuottavat yksinäisyyden ja ulkopuolisuuden tunteita.

”Tukikohdassa korostamme sitä, että jokainen läheinen on oikeutettu tukeen”, sanoo Tukikohta ry:n läheistyön kehittäjä ja läheistyöntekijä Marja Oivo. ”Moni läheinen kokee hankalana avun hakemisen itselleen, kun päihteitä käyttävä voi huonosti. Läheinen on usein tottunut toimimaan vastuunkantajana ja huolehtijana, jolloin oma hyvinvointi saattaa jäädä vähemmälle huomiolle.”

”On tärkeää, että läheinen antaa itselleen luvan hellittää ja ottaa apua vastaan myös omaan tilanteeseensa”, läheistyöntekijä Heidi Koponen sanoo.  

Tukikohdan läheisryhmässä päihteitä käyttävän tilannetta sivutaan, mutta pääosassa on läheinen itse. ”Usein hoitojärjestelmässä läheinen nähdään päihteitä käyttävän tukiresurssina. Ryhmässä haluamme purkaa tätä asetelmaa siten, että läheinen itse on toiminnan ja tuen keskiössä. Se mahdollistaa yksilöllisten terveiden rajojen rakentumista suhteessa päihteitä käyttävään ja riippuvuuteen”, Marja kertoo.

"Täällä olen tullut ymmärretyksi ja kohdatuksi"*

Tukikohdan läheisryhmissä ammatillinen tuki ja vertaistuki kulkevat käsi kädessä. “Vertaisuus mahdollistaa avoimen keskusteluilmapiirin, jossa voi luottaa siihen, että muut ryhmäläiset ymmärtävät tilanteen ja sen herättämät moninaiset ja vaikeatkin tunteet. Vuorovaikutuksessa muiden kanssa pääsee uudella tavalla jäsentämään omaa läheisen rooliansa”, Marja kuvaa.

“Ammatillinen ohjaus luo puolestaan raameja ryhmätapaamisille ja sen avulla voidaan turvata keskustelun rakentuminen niin, että kaikki tulevat huomioiduiksi ja nähdyiksi tilanteessaan. Ohjaajina voimme tuoda ryhmään myös laajempaa ymmärrystä ja tietoa päihderiippuvuus- ja läheisproblematiikasta”, Heidi kertoo.

Ammatillisen ohjauksen merkitys näkyy jo ryhmää kootessa: jokainen ryhmään hakeutuva haastatellaan ennen ryhmän alkua. ”Tämä antaa asiakkaalle mahdollisuuden saada etukäteen tietoa ryhmästä ja tutustua ohjaajiin. Samalla me ohjaajat saamme ymmärrystä kunkin läheisen tuen tarpeesta, jolloin voimme yhdessä asiakkaan kanssa arvioida, onko läheisryhmä hänen tilanteeseensa parhaiten sopiva tukimuoto. Joskus esimerkiksi läheisen tilanne on niin akuutti ja kriisiytynyt, että vertaistukena toimiminen muille voi olla liian kuormittavaa. Tällöin asiakas hyötyy enemmän yksilöllisestä tuesta”, Heidi kertoo.

Moni läheinen kaipaa ja tarvitsee pitkäkestoista tukea

”Moni läheinen kuvailee, kuinka oma hyvinvointi on sidoksissa päihteitä käyttävän tilanteeseen. Usein vie aikaa havahtua siihen, että päihderiippuvuus jatkuu, vaikka läheinen tekisi kaikkensa. Läheinen voi kuitenkin oppia löytämään keinoja ja työkaluja kuormittavassa tilanteessa selviämiseen”, Heidi kuvaa. ”Vertaisryhmä on olennainen tuki prosessissa, jossa opitaan löytämään elämästä iloa tuottavia asioita ja huolehtimaan omasta hyvinvoinnista.”

Tukikohdan läheisryhmät ovat suljettuja ja ryhmäläiset sitoutuvat toimintaan koko sen ajaksi. “Suljettu ryhmä mahdollistaa työskentelyn turvallisessa ilmapiirissä ja antaa tilaa jäsentää uudelleen omaa roolia läheisenä”, Marja kertoo. Hän painottaa riittävän pitkäkestoisen tuen merkitystä:

“Päihteitä käyttävän polku voi olla pitkä, ja läheisten kokemat elämänvaiheet moninaisia. Tilannetta koskevan selkeyden ja ymmärryksen saavuttaminen vie aikaa.”

 

Seuraava Matkalle muutokseen -ryhmä käynnistyy lokakuussa 2024. Ryhmästä kiinnostuneiden haastattelut aloitetaan touko-kesäkuun vaihteessa. Lue lisää Tukikohdan läheispalveluista: https://tukikohta.org/palvelut/laheisten-tuki-ja-neuvontapalvelut/

 

Toukokuun 5. päivänä vietetään Läheistenpäivää. Sen tarkoitus on muistaa ja tukea läheisiä, joiden elämään toisen ihmisen päihderiippuvuus vaikuttaa. Vuoden 2024 teemana on ”Et ole yksin”. Tavoitteena on, että kenenkään ei tarvitsisi jäädä tuskansa kanssa ilman tukea. Lue lisää: www.läheistenpäivä.fi

 

*) Tähdellä merkityt sitaatit ovat Tukikohdan läheistoiminnasta saatuja asiakaspalautteita.

Teksti: Elsa Pingoud

Lue seuraavaksi

Haemme hanketyöntekijää Nuorten tukikohtaan

22.5.2024

Haemme hanketyöntekijää Nuorten tukikohtaan. Nuorten tukikohta on vuonna 2023 käynnistynyt kolmivuotinen hanke, joka on perustanut päihteitä käyttäville 18-25-vuotiaille nuorille suunnatun kohtaamispaikan Helsingin keskustaan. Haku päättyy 4.6.2024.

Tukikohdan EU-vaaliteemat 2024

21.5.2024

Eurooppalaisessa päätöksenteossa on tärkeää keskittyä yhtenäisemmän päihdepolitiikan luomiseen eri jäsenmaiden välillä. Tukikohta ry:n vaaliteemat korostavat yhteistyön ja tutkimusnäyttöön perustuvien toimien merkitystä.