Tukikohta ry:n EU-vaaliteemat 2024

Tukikohdan EU-vaaliteemat 2024

Eurooppalaisessa päätöksenteossa on tärkeää keskittyä yhtenäisemmän päihdepolitiikan luomiseen eri jäsenmaiden välillä. Päihdekulttuuri on jatkuvassa muutoksessa, ja päihteiden käyttöön liittyvät globaalit trendit vaikuttavat kaikkiin jäsenmaihin. Huumeiden käytöstä aiheutuvien haittojen ehkäisemiseksi tarvitaan yhteisiä toimia ja strategioita EU-tasolla. Tukikohta ry:n vaaliteemat korostavat yhteistyön ja tutkimusnäyttöön perustuvien toimien merkitystä. 

Huumekuolemien ehkäisy

  • toimia huumekuolemien ehkäisemiseksi tarvitaan sekä jäsenmaiden että Euroopan tasolla
  • tämä tarkoittaa mm. rahoitusta ja tukea ohjelmiin ja palveluihin, jotka keskittyvät huumekuolemien ennaltaehkäisyyn, hoitoon ja haittojen vähentämiseen

Uudet käytännöt ja lähestymistavat

  • EU:n tulee tukea tutkimukseen perustuvia lähestymistapoja päihdeongelmien hoitamiseksi ja huumehaittojen ehkäisemiseksi
  • haittoja vähentävää työtä tulee vahvistaa ja tutkimusnäyttöön perustuvia työmuotoja (esim. huumeiden valvotut käyttötilat, naloksoniohjelma, ainetestaus) ottaa käyttöön
  • samalla myös päihdehoitoa ja kuntoutusta tulee kehittää ja vahvistaa 

Varautuminen tulevaan 

  • päihdekulttuuri on jatkuvassa murroksessa ja päihteiden käyttöön liittyvät globaalit trendit koskettavat kaikkia jäsenmaita. Toimivia strategioita tulevaisuuden haasteiden ennakoimiseksi ja niihin varautumiseksi tulee laatia koko Euroopan tasolla.
  • tarvitaan jäsenmaiden välistä vahvaa yhteistyötä, suunnitelmia uusien päihteiden leviämisen ehkäisemiseksi ja niiden käytöstä aiheutuvien haittojen ehkäisemiseksi sekä resurssien kohdentamista sosiaali- ja terveyspalveluihin ja tutkimukseen

Kansalaisyhteiskunnan osallisuus päätöksenteon prosesseihin

  • Euroopan tasolla tulee varmistaa, että kansalaisyhteiskunnan ääni kuuluu päihdepoliittisessa päätöksenteossa
  • tämä tarkoittaa kansalaisjärjestöjen, asiantuntijoiden, päihteitä käyttävien ja muiden sidosryhmien aktiivista osallistumista politiikan suunnitteluun ja toimeenpanoon
  • avoin ja demokraattinen päätöksenteko edistää tehokkaampaa, oikeudenmukaisempaa ja inhimillisempää päihdepolitiikkaa

Lue seuraavaksi

“Näkisivätpä he kokonaisuuden, ihmisen” -Tukikohta ry tuo esille päihteitä käyttävien asiakkaiden palvelukokemuksia

17.6.2024

Tukikohta ry nostaa somekanavissaan kesäkuun aikana esille päihteitä käyttävien asiakkaiden kokemuksia palvelujärjestelmän toimivuudesta. Kokemukset perustuvat asiakkaille tehtyyn kyselyyn. Tukikohdan Anne Puonti lisäksi kertoo, miten palvelujärjestelmän haasteet näkyvät hänen työssään palveluohjaajana.

Tukikohdan toiminta kesällä 2024

11.6.2024

Kesä vaikuttaa joidenkin palveluidemme aukioloaikoihin. Katso tarkempi tieto kesän ajan toiminnastamme!