Tummiin pukeutunut hahmo kävelee yksin lumisella kävelytiellä.

Tiedote: Päihdemaailmassa elävät nuoret ovat pudonneet palveluiden ulkopuolelle – uusi hanke kohtaa nuoret heidän tarpeistaan käsin

Nuorten tukikohta -hanke avaa Helsingin keskustaan kohtaamispaikan päihteitä käyttäville nuorille tämän vuoden aikana.

Tutkimuksen mukaan Suomessa päihteiden ongelmakäyttäjistä 21 % on 15–24-vuotiaita, ja Euroopan huumeraportin (2022) mukaan alle 25-vuotiaiden osuus huumeisiin kuolleista on Suomessa EU-alueen suurin. Tukikohta ry:n kaduille jalkautuvassa päihdetyössä kohdataan lisääntyvässä määrin päihteitä käyttäviä nuoria. “Nämä nuoret ovat ikäänsä nähden hyvin haastavassa elämäntilanteessa. Heidän kanssaan keskustellessa nousee vahvasti esiin, että he ovat tippuneet palveluiden ulkopuolelle. Tällä hetkellä päihteitä käyttäville nuorille ei ole juurikaan matalan kynnyksen kohtaamispaikkoja, joissa he voisivat saada kokonaisvaltaista tukea elämän eri haasteisiin”, Etsivä löytää -hankkeen hankevastaava Annika Mansner harmittelee.

Alkusyksystä avautuva Nuorten tukikohta -kohtaamispaikka tarjoaa turvallisen tilan, johon saa tulla omana itsenään. “Nuorten tukikohdalla vahvistetaan päihteitä käyttävien nuorten arjen hyvinvointia ja ohjataan heitä tarpeenmukaisten palveluiden piiriin”, Tukikohta ry:n toiminnanjohtaja Ron Furman kertoo. Kohtaamispaikassa saa tietoa, keskusteluapua, palveluohjausta ja mahdollisuuden osallistua erilaisiin ryhmätoimintoihin. Kohtaamispaikka luo mahdollisuuden osallisuuden ja yhteisöllisyyden kokemuksille.

Kohtaamispaikan sijainniksi on valittu Helsingin keskusta-alue, koska siellä ei ole muita samalle kohderyhmälle suunnattuja palveluita ja sinne on hyvät kulkuyhteydet.

Luottamus rakentuu hitaasti 

“Kaduille jalkautuvassa päihdetyössä olemme huomanneet, että luottamuksen saaminen vie aikaa erityisesti nuorten kanssa. Nuoret – varsinkin nuorimmat heistä – ovat hyvin epäluuloisia eivätkä uskalla puhua. He ovat ehkä hatkassa tai pelkäävät, että meidän kauttamme tulisi viranomaismerkintöjä”, Mansner kertoo.

“Tulevassa kohtaamispaikassa nuoriin pyritään luomaan ajan kanssa sellainen kontakti, että he uskaltavat ottaa apua vastaan ja motivoituvat huolehtimaan itsestään”, Furman kertoo. Kynnystä madalletaan esimerkiksi sillä, että Nuorten tukikohdassa voi asioida anonyymisti ja ilman vaatimusta toimintaan sitoutumisesta. Nuorten luottamusta avuntarjoajia ja palvelujärjestelmää kohtaa rakennetaan myös periaatteella, jonka mukaan asiakas itse päättää, millaista apua hän tarvitsee tai haluaa ottaa vastaan.

Yhteistyöllä monipuolista tukea 

“Työtä  tullaan tekemään vahvasti yhteistyössä julkisen sektorin toimijoiden, järjestöjen ja viranomaistahojen kanssa”, Furman kertoo. Yhteistyö voi olla esimerkiksi asiakasohjausta, kohtaamispaikkaan jalkautumista ja monipuolista asiantuntijaosaamisen vaihtoa.

Lue seuraavaksi

Haemme ohjaajaa Suunta-toimintaan!

18.9.2023

Haemme sosiaalialan ammattilaista ohjaajaksi päihdekuntoutujille suunnattuun toimintaan: Väylä-ryhmään ja Suunta-kurssille. Työsuhde on toistaiseksi voimassa oleva. Haku päättyy 30.9.2023.

“Mahdotonta auttaa ilman mahdollisuutta auttaa” – kohtaamispaikka päihteitä käyttäville nuorille etsii uusia tiloja

8.9.2023

Tukikohta ry:n Nuorten tukikohta -hanke avasi Helsingin keskustaan kohtaamispaikan päihteitä käyttäville nuorille noin kaksi viikkoa sitten. Vuokranantaja irtisanoi sopimuksen yllättäen juuri ennen toiminnan aloittamista.