Tummiin pukeutunut hahmo kävelee yksin lumisella kävelytiellä.

Tiedote: Päihdemaailmassa elävät nuoret ovat pudonneet palveluiden ulkopuolelle – uusi hanke kohtaa nuoret heidän tarpeistaan käsin

Nuorten tukikohta -hanke avaa Helsingin keskustaan kohtaamispaikan päihteitä käyttäville nuorille tämän vuoden aikana.

Tutkimuksen mukaan Suomessa päihteiden ongelmakäyttäjistä 21 % on 15–24-vuotiaita, ja Euroopan huumeraportin (2022) mukaan alle 25-vuotiaiden osuus huumeisiin kuolleista on Suomessa EU-alueen suurin. Tukikohta ry:n kaduille jalkautuvassa päihdetyössä kohdataan lisääntyvässä määrin päihteitä käyttäviä nuoria. “Nämä nuoret ovat ikäänsä nähden hyvin haastavassa elämäntilanteessa. Heidän kanssaan keskustellessa nousee vahvasti esiin, että he ovat tippuneet palveluiden ulkopuolelle. Tällä hetkellä päihteitä käyttäville nuorille ei ole juurikaan matalan kynnyksen kohtaamispaikkoja, joissa he voisivat saada kokonaisvaltaista tukea elämän eri haasteisiin”, Etsivä löytää -hankkeen hankevastaava Annika Mansner harmittelee.

Alkusyksystä avautuva Nuorten tukikohta -kohtaamispaikka tarjoaa turvallisen tilan, johon saa tulla omana itsenään. “Nuorten tukikohdalla vahvistetaan päihteitä käyttävien nuorten arjen hyvinvointia ja ohjataan heitä tarpeenmukaisten palveluiden piiriin”, Tukikohta ry:n toiminnanjohtaja Ron Furman kertoo. Kohtaamispaikassa saa tietoa, keskusteluapua, palveluohjausta ja mahdollisuuden osallistua erilaisiin ryhmätoimintoihin. Kohtaamispaikka luo mahdollisuuden osallisuuden ja yhteisöllisyyden kokemuksille.

Kohtaamispaikan sijainniksi on valittu Helsingin keskusta-alue, koska siellä ei ole muita samalle kohderyhmälle suunnattuja palveluita ja sinne on hyvät kulkuyhteydet.

Luottamus rakentuu hitaasti 

“Kaduille jalkautuvassa päihdetyössä olemme huomanneet, että luottamuksen saaminen vie aikaa erityisesti nuorten kanssa. Nuoret – varsinkin nuorimmat heistä – ovat hyvin epäluuloisia eivätkä uskalla puhua. He ovat ehkä hatkassa tai pelkäävät, että meidän kauttamme tulisi viranomaismerkintöjä”, Mansner kertoo.

“Tulevassa kohtaamispaikassa nuoriin pyritään luomaan ajan kanssa sellainen kontakti, että he uskaltavat ottaa apua vastaan ja motivoituvat huolehtimaan itsestään”, Furman kertoo. Kynnystä madalletaan esimerkiksi sillä, että Nuorten tukikohdassa voi asioida anonyymisti ja ilman vaatimusta toimintaan sitoutumisesta. Nuorten luottamusta avuntarjoajia ja palvelujärjestelmää kohtaa rakennetaan myös periaatteella, jonka mukaan asiakas itse päättää, millaista apua hän tarvitsee tai haluaa ottaa vastaan.

Yhteistyöllä monipuolista tukea 

“Työtä  tullaan tekemään vahvasti yhteistyössä julkisen sektorin toimijoiden, järjestöjen ja viranomaistahojen kanssa”, Furman kertoo. Yhteistyö voi olla esimerkiksi asiakasohjausta, kohtaamispaikkaan jalkautumista ja monipuolista asiantuntijaosaamisen vaihtoa.

Lue seuraavaksi

Kannanotto: Päihde- ja mielenterveysjärjestöt vaativat hallitusta perumaan järjestöihin kaavaillut leikkaukset

9.4.2024

Päihde- ja mielenterveysjärjestöt ilmaisevat syvän huolen hallituksen suunnitelmista leikata sosiaali- ja terveysjärjestöjen valtionavustuksia. Järjestöjen toimintoihin esitetään massiivisia 100 miljoonan euron leikkauksia lähivuosina. Toteutuessaan leikkaukset vaarantavat järjestöjen toimintaedellytykset ja kyvyn toteuttaa tärkeää työtään. 

Haemme palveluohjaajaa!

8.4.2024

Haemme palveluohjaajaa työskentelemään Tukikohdan SATU-toiminnassa. Toiminnassa tarjotaan tukea sairaalahoidon rinnalle sekä sairaalajakson jälkeiseen arkeen. Palveluohjaajan tehtävään kuuluu mm. kasvokkaista asiakastyötä, työparityöskentelyä vertaisohjaajan kanssa, asiakkaiden saattamista palveluiden piiriin, verkostoyhteistyötä ja toiminnan kehittämistä yhdessä tiimin kanssa. Haku päättyy 30.4.2024.