Tavoitteemme eduskuntavaaleissa 2023. Tukikohta ry.

Tavoitteemme eduskuntavaaleissa 2023

Eduskunnassa tehdään tärkeitä päätöksiä, jotka vaikuttavat hyvinvointialueilla tarjottaviin päihdepalveluihin. Tarvitsemme samanaikaisesti ennaltaehkäiseviä, kuntouttavia sekä haittoja vähentäviä palveluita; mikään niistä ei riitä yksinään. Päihteidenkäyttö vaikuttaa myös läheisten elämänlaatuun ja työkykyyn, ja siksi myös läheiset tarvitsevat palveluita.

Jotta palveluilla voidaan vahvistaa ihmisten hyvinvointia, suunnittelussa ja päätöksenteossa tarvitaan ihmislähtöistä ajattelutapaa, jossa apua tarvitseva ihminen on palveluiden keskiössä.

Vaalien alla Tukikohta ry haluaa nostaa esiin seuraavat tärkeiksi kokemansa teemat:

 

 1. Nopea ja yhdenvertainen palveluihin pääsy
 • Apua tulee saada silloin kun sitä tarvitsee.
 • Avun saaminen ei saa olla kiinni asuinalueesta tai -paikkakunnasta.
 • Mielenterveys- ja päihdeongelmia tulee hoitaa samanaikaisesti.

 

 1. Käyttöhuoneet mukaan palveluvalikoimaan
 • Tarvitsemme valvottuja käyttötiloja, joiden avulla ehkäistään huumekuolemia ja tavoitetaan vaikeassa asemassa olevia ihmisiä.
 • Käyttöhuoneet vähentävät erikoissairaanhoidon kustannuksia.
 • Käyttöhuoneiden rahoitusta ei saa ratkaista karsimalla muita päihdepalveluita, kuten päihdekuntoutusta.

 

 1. Monipuolinen ja saumaton tuki
 • Järjestöjen, hyvinvointialueiden ja palveluiden käyttäjien välistä yhteistyötä tulee kehittää tavoitteellisesti.
 • Palveluketjujen tulee olla suoraviivaisia ja joustavia.
 • Tarvitsemme palveluita, jotka vastaavat ihmisten tarpeisiin ja sopivat erilaisiin elämäntilanteisiin.

 

Tutustu tarkemmin huumekuolemia koskevaan tutkimustietoon ja Tukikohta ry:n näkemyksiin liitteenä olevasta materiaalista.

Eduskuntavaalien ennakkoäänestys on 22.–28.3.2023 ja varsinainen vaalipäivä 2.4.2023. Tulevilta päättäjiltä tarvitsemme rohkeita ja laaja-alaisia päätöksiä. Äänestämällä voit vaikuttaa siihen, millaisia päätöksiä Suomessa tehdään päihteitä käyttävien, päihdekuntoutujien ja läheisten hyvinvoinnin vahvistamiseksi.

Lue seuraavaksi

Haemme avustavaa ohjaajaa etsivään työhön ja nuorten kohtaamispaikkaan!

2.2.2024

Työntekijä tulee työskentelemään avustavana ohjaajana päihteitä käyttäville suunnatussa Etsivä löytää -toiminnassa ja Nuorten tukikohta -hankkeessa. Työnkuvaan kuuluu mm. etsivää ja jalkautuvaa työtä, palveluohjausta, kohtaamispaikkatoimintaa ja verkostoyhteistyötä. Haethan tehtävään viimeistään 15.2.2024.

“Kovat on ajat, mutta kovia on tytötkin”* – Etsivä löytää -hanke kohtaa vaikeassa asemassa olevia

25.1.2024

Etsivä löytää -hanke on tehnyt etsivää päihdetyötä kesäkuusta 2021 alkaen. Asiakkaiden elämäntilanteeseen liittyy monenlaisia haasteita. Hanketyöntekijät Anu Ruotsalainen ja Hanna Riihimäki nostavat esille mm. voimistuvan stigman ja vaikeuden päästä palveluiden piiriin.