Tavoitteemme eduskuntavaaleissa 2023. Tukikohta ry.

Tavoitteemme eduskuntavaaleissa 2023

Eduskunnassa tehdään tärkeitä päätöksiä, jotka vaikuttavat hyvinvointialueilla tarjottaviin päihdepalveluihin. Tarvitsemme samanaikaisesti ennaltaehkäiseviä, kuntouttavia sekä haittoja vähentäviä palveluita; mikään niistä ei riitä yksinään. Päihteidenkäyttö vaikuttaa myös läheisten elämänlaatuun ja työkykyyn, ja siksi myös läheiset tarvitsevat palveluita.

Jotta palveluilla voidaan vahvistaa ihmisten hyvinvointia, suunnittelussa ja päätöksenteossa tarvitaan ihmislähtöistä ajattelutapaa, jossa apua tarvitseva ihminen on palveluiden keskiössä.

Vaalien alla Tukikohta ry haluaa nostaa esiin seuraavat tärkeiksi kokemansa teemat:

 

 1. Nopea ja yhdenvertainen palveluihin pääsy
 • Apua tulee saada silloin kun sitä tarvitsee.
 • Avun saaminen ei saa olla kiinni asuinalueesta tai -paikkakunnasta.
 • Mielenterveys- ja päihdeongelmia tulee hoitaa samanaikaisesti.

 

 1. Käyttöhuoneet mukaan palveluvalikoimaan
 • Tarvitsemme valvottuja käyttötiloja, joiden avulla ehkäistään huumekuolemia ja tavoitetaan vaikeassa asemassa olevia ihmisiä.
 • Käyttöhuoneet vähentävät erikoissairaanhoidon kustannuksia.
 • Käyttöhuoneiden rahoitusta ei saa ratkaista karsimalla muita päihdepalveluita, kuten päihdekuntoutusta.

 

 1. Monipuolinen ja saumaton tuki
 • Järjestöjen, hyvinvointialueiden ja palveluiden käyttäjien välistä yhteistyötä tulee kehittää tavoitteellisesti.
 • Palveluketjujen tulee olla suoraviivaisia ja joustavia.
 • Tarvitsemme palveluita, jotka vastaavat ihmisten tarpeisiin ja sopivat erilaisiin elämäntilanteisiin.

 

Tutustu tarkemmin huumekuolemia koskevaan tutkimustietoon ja Tukikohta ry:n näkemyksiin liitteenä olevasta materiaalista.

Eduskuntavaalien ennakkoäänestys on 22.–28.3.2023 ja varsinainen vaalipäivä 2.4.2023. Tulevilta päättäjiltä tarvitsemme rohkeita ja laaja-alaisia päätöksiä. Äänestämällä voit vaikuttaa siihen, millaisia päätöksiä Suomessa tehdään päihteitä käyttävien, päihdekuntoutujien ja läheisten hyvinvoinnin vahvistamiseksi.

Lue seuraavaksi

Haemme ohjaajaa Suunta-toimintaan!

18.9.2023

Haemme sosiaalialan ammattilaista ohjaajaksi päihdekuntoutujille suunnattuun toimintaan: Väylä-ryhmään ja Suunta-kurssille. Työsuhde on toistaiseksi voimassa oleva. Haku päättyy 30.9.2023.

“Mahdotonta auttaa ilman mahdollisuutta auttaa” – kohtaamispaikka päihteitä käyttäville nuorille etsii uusia tiloja

8.9.2023

Tukikohta ry:n Nuorten tukikohta -hanke avasi Helsingin keskustaan kohtaamispaikan päihteitä käyttäville nuorille noin kaksi viikkoa sitten. Vuokranantaja irtisanoi sopimuksen yllättäen juuri ennen toiminnan aloittamista.