rbsh

Pitkäkestoinen tuki auttaa päihteitä käyttävän läheistä

Tukikohta ry tarjoaa päihteitä käyttävien ja päihdekuntoutujien läheisille tukea ja neuvontaa yksilö- ja ryhmätyöskentelyn muodossa. Kun läheinen hakeutuu tuen piiriin ensimmäistä kertaa, haetaan usein akuuttia kriisitukea. Huoli päihteitä käyttävän tilanteesta on suuri ja läheiset kaipaavat konkreettista tietoa esimerkiksi saatavilla olevista päihdepalveluista ja muista tukimuodoista.

Apua haetaan ennen kaikkea päihteitä käyttävälle, eikä oma tuen tarve siinä vaiheessa ole keskiössä.

“Läheinen toimii usein vastuunkantajan ja huolehtijan roolissa. Se on ymmärrettävää, sillä päihteitä käyttävään läheiseen on syvä tunneside ja hänen tilanteensa herättää huolta. Läheisen voimavarat kuluvat erinäisten asioiden selvittelyyn, jatkuvaan saatavilla olemiseen ja avun tarjoamiseen. Silloin oma hyvinvointi jää helposti vähemmälle huomiolle”, Tukikohta ry:n läheistyöntekijä Marja Oivo sanoo.

“Läheisillä voi olla psyykkistä kuormitusta, unettomuutta tai somaattisia vaivoja, joita ei osata yhdistää kuormittavaan elämäntilanteeseen. Läheinen voi myös kokea, että on epäeettistä hakea itselleen apua, kun päihteitä käyttävä voi huonosti.”

Tukikohdan läheistyössä korostetaan sitä, että jokainen läheinen on oikeutettu tukeen. Mikään kysymys tai askarruttava asia ei ole liian pieni syy ottaa yhteyttä läheistyöntekijään. Vaikka tapaamisissa käsitellään myös päihteitä käyttävän tilannetta, läheinen on itse pääosassa. Avun piiriin voi hakeutua kuka tahansa, joka kokee tarvitsevansa tukea läheisen päihteiden käytön vuoksi. Avun tarvitsija voi olla esimerkiksi äiti, isä, veli, sisko, sukulainen tai ystävä.

Usein alussa läheinen tarvitsee yksilöllistä tukea

Läheiset alkavat tiedostaa oman tuen tarpeensa usein siinä vaiheessa, kun päihteiden käyttöön liittyvä kuormittava elämäntilanne on kestänyt jo pitkään ja oman jaksamisen rajat tulevat vastaan. Kun avun piiriin hakeudutaan, kuormitus on saattanut kasautua jo usean vuoden varrelta, minkä vuoksi tuen tarve on yleensä pitkäkestoista. Tukikohdan läheistyö painottuu nimenomaan pitkäkestoiseen tukeen.

“Läheinen tarvitsee usein tietoa päihdeproblematiikasta ja mahdollisuutta reflektoida omia toimintatapojaan suhteessa päihteitä käyttävään. Kun hahmottaa omia toimintamallejaan, niitä voi lähteä vähitellen muuttamaan. Rajojen löytäminen suhteessa päihteitä käyttävään ei ole helppoa, eikä se käy käden käänteessä. Asiakasta tavataan tarpeen mukaan. Tuen kiireettömyys luo turvaa siitä, että tukiverkko ympärillä säilyy, vaikka tilanne päihteitä käyttävän kanssa on kuormittava ja vaikeasti ennakoitava”, Marja kertoo.

Läheinen hakeutuu usein ensin yksilöllisen tuen piiriin.

“On tärkeää, että ihminen saa kertoa elämäntilanteestaan rauhassa. Sen vuoksi alkuun yksilötyöskentely on monelle sopivampi tuen muoto kuin ryhmätyöskentely. Muiden samankaltaisessa tilanteessa olevien kokemusten kuuleminen saattaa kuormittaa liikaa silloin, jos on itse akuutissa kriisissä”, Marja pohtii.

“Silloin, kun läheinen hakeutuu tuen piiriin, hän on ymmärrettävästi hyvin sensitiivinen ja herkillä sen suhteen, kuinka häneen suhtaudutaan apua ja tukea hakevana, mutta myös kuinka työntekijä suhtautuu hänen päihteitä käyttävään omaiseensa. Tarvitaan empatiakykyä ja ymmärrystä molempia kohtaan. Sitä, että asetutaan läheisen elämän äärelle ja puolelle, muttei päihteitä käyttävää vastaan. Toki niissä tilanteissa, kun läheinen kokee äärimmäistä henkisen tai fyysisen väkivallan uhkaa, annetaan suoria neuvoja ja ohjeita, ja asetutaan yksiselitteisesti tukemaan läheistä ja autetaan häntä turvaamaan oma hyvinvointi.”

Vertaisuus mahdollistaa yhteenkuuluvuuden tunteen

Tukikohdan ryhmätyöskentelyssäkin painotetaan pitkäkestoista tukea. Keväisin ja syksyisin järjestetään Matkalla muutokseen -ryhmä. Kyseessä on ammatillisesti ohjattu vertaisryhmä, jossa työskennellään keskustellen ja toiminnallisia menetelmiä hyödyntäen. Ryhmä kokoontuu kerran viikossa yhteensä kymmenen kertaa. Sen jälkeen ryhmään sitoutuneilla on mahdollisuus jatkaa ja syventää työskentelyä vielä kymmenen kerran jatkoryhmässä.

Monet kokevat vertaistuen äärimmäisen tärkeäksi. Päihteisiin liittyy usein häpeän ja stigman kokemuksia, mutta vertaisten kanssa ei tarvitse pelätä leimatuksi tulemista. Ihmisillä on suuri tarve jakaa omaa elämäntilannettaan vertaisille, jotka aidosti ymmärtävät.

“Vertaisuus mahdollistaa vahvan yhteenkuuluvuuden tunteen syntymistä ja empatian kokemuksia. Läheisryhmässä jokaisen kuulumisista ollaan aidosti kiinnostuneita. Ryhmässä jaetaan niin iloja kuin surujakin. Ryhmään mahtuu sekä itkua että naurua - elämää.”

Läheiset elävät usein suuren kuormituksen ja epävarmuuden keskellä. Tukikohdan läheistyön tavoitteena on, että läheinen löytää työvälineitä sekä voimavaroja omaan elämäänsä ja arkeensa. Muutokset vaativat aikaa ja sitä, että ihminen voi rauhassa omaksua uusia tapoja toimia ja ajatella. Tuen kautta moni läheinen löytää vähitellen tasapainon. Ihminen oppii tiedostamaan omat rajansa - sen, missä hän voi tukea päihteitä käyttävää ja missä ei, ja mihin hän voi vaikuttaa ja mihin ei. Vähitellen se tuo selkeyttä ja mielenrauhaa elämään, iloakin.

 

Läheisten terveisiä kevään 2022 läheisryhmästä

“Vertaisryhmässä ymmärretään, eikä tarvitse hävetä. Olen saanut tukea, apua ja voimavaroja rankassa elämäntilanteessa elämiseen.”

“Olen saanut vertaistukea ja tunteen siitä, etten ole ainoana vaikeassa tilanteessa. Olen saanut myös kykyä asettaa itselleni rajoja suojella itseäni ja jaksamistani.”

 

Läheistenpäivää vietetään 5.5.

Toukokuun 5. päivänä vietetään päihteitä käyttävien Läheistenpäivää. Kyseessä on päivä, jolloin muistetaan läheisiä, joiden elämään toisen päihteiden käyttö vaikuttaa. Läheistenpäivänä päihdejärjestöt tarjoavat tietoa ja tukea läheisille.

Lue lisää: www.läheistenpäivä.fi

#MyösLäheiset

 

Lue seuraavaksi

“Näkisivätpä he kokonaisuuden, ihmisen” -Tukikohta ry tuo esille päihteitä käyttävien asiakkaiden palvelukokemuksia

17.6.2024

Tukikohta ry nostaa somekanavissaan kesäkuun aikana esille päihteitä käyttävien asiakkaiden kokemuksia palvelujärjestelmän toimivuudesta. Kokemukset perustuvat asiakkaille tehtyyn kyselyyn. Tukikohdan Anne Puonti lisäksi kertoo, miten palvelujärjestelmän haasteet näkyvät hänen työssään palveluohjaajana.

Tukikohdan toiminta kesällä 2024

11.6.2024

Kesä vaikuttaa joidenkin palveluidemme aukioloaikoihin. Katso tarkempi tieto kesän ajan toiminnastamme!