Kahdet kädet yhdessä.

Päihdetoimijoiden verkosto vetoaa päättäjiin: Päihderiippuvaisten läheisten palvelut on turvattava

Hei päättäjä,

Suomessa arviolta ainakin miljoona ihmistä kokee haittaa perheenjäsenen tai muun tärkeän ihmisen päihteiden käytöstä.*

Läheisten kokema kuormitus voi johtaa elämänlaadun heikkenemiseen, työkyvyn alenemiseen ja pahimmillaan ennenaikaiseen eläköitymiseen. Vaikka päihteitä käyttävien läheiset ovat lain mukaan oikeutettuja tukeen, he jäävät liian usein vaille tarvitsemiaan palveluita, joita ei ole tarjolla riittävästi.

Panostamalla läheisten psykososiaaliseen tukeen voimme ehkäistä inhimillistä kärsimystä ja terveydenhuollon kriisin syvenemistä.

Huolehdithan päättäjänä, että

  • läheisten oikeus tukeen toteutuu alueesi päihdepalveluissa ja perusterveydenhuollossa.
  • läheisiä kohtaavat ammattilaiset osaavat ohjata läheiset heille kuuluviin palveluihin.
  • läheisille on tarjolla monenlaisia palveluita kuten neuvontaa, keskusteluapua ja vertaistukea.
  • järjestöjen toimintaedellytykset turvataan, koska järjestötoimijoilla on laaja osaaminen läheistyöstä ja apua saa matalalla kynnyksellä.
  • kokemusasiantuntijuutta hyödynnetään palvelujen suunnittelussa, kehittämisessä sekä arvioinnissa.

Taustatietoja:

  • Hyvinvointialueilla on lain mukaan velvollisuus tarjota päihderiippuvaisten läheisille heidän tarvitsemansa palvelut (sosiaalihuolto- ja terveydenhuoltolaki, ks. hallituksen esitys).
  • Läheisten oikeus saada palvelua ei toteudu ja alueelliset erot ovat suuret.
  • Läheiset hakevat pitkään apua ensisijaisesti päihteitä käyttävälle, eivätkä välttämättä itse tunnista omaa tuen tarvettaan. Monet hakevat tukea vasta jaksamisensa äärirajoilla.
  • Terveydenhuollossa läheisten tuen tarvetta ei tunnisteta, eikä osata ottaa puheeksi.

*Suomessa on noin 431 100–444 300 amfetamiinia, opioideja tai alkoholia ongelmallisesti käyttävää ihmistä. Arvioiden mukaan jokaista päihteiden ongelmakäyttäjää kohden on noin viisi läheistä, jotka altistuvat päihteidenkäytön negatiivisille vaikutuksille.

Lähteet:

THL - Huumeet

THL - Usein kysytyt juomiskulttuurista

YLE: Laki takaa hoidon myös päihderiippuvaisen läheiselle, mutta moni ei tiedä sitä: kaksi naista kertoo, miten elämä muuttui avun saannin jälkeen

Hussaarts, Roozen, Meyers, van de Wetering & McCrady (2011). Problem Areas Reported by Substance Abusing Individuals and Their Concerned Significant Others. The American journal on addictions 21(1), 38–46.

 

Päihdetoimijoiden läheistyön verkosto

Tämän tekstin on lähettänyt päättäjille Päihdetoimijoiden läheistyön verkosto. Verkostoon kuuluu kaksitoista päihdealan toimijaa. Verkoston jäsenet tekevät töitä päihderiippuvaisten ja heidän läheistensä kanssa.

Vuonna 2020 perustettu verkosto jakaa tietoa päihderiippuvaisten läheisten asemasta, nostaa esiin läheisten tilanteeseen liittyviä vaikeuksia sekä vaatii läheisille vahvempaa tukea.

Verkostoon kuuluvat Sininauhaliitto, A-Kiltojen Liitto, A-klinikkasäätiö, EHYT ry, Irti Huumeista ry, Helsingin kaupunki, Kriminaalihuollon tukisäätiö, Myllyhoitoyhdistys, Tukikohta ry,  Nuorten Ystävät / Verto, Kalliolan klinikka sekä Suojatie ry.

 

Lue seuraavaksi

“Näkisivätpä he kokonaisuuden, ihmisen” -Tukikohta ry tuo esille päihteitä käyttävien asiakkaiden palvelukokemuksia

17.6.2024

Tukikohta ry nostaa somekanavissaan kesäkuun aikana esille päihteitä käyttävien asiakkaiden kokemuksia palvelujärjestelmän toimivuudesta. Kokemukset perustuvat asiakkaille tehtyyn kyselyyn. Tukikohdan Anne Puonti lisäksi kertoo, miten palvelujärjestelmän haasteet näkyvät hänen työssään palveluohjaajana.

Tukikohdan toiminta kesällä 2024

11.6.2024

Kesä vaikuttaa joidenkin palveluidemme aukioloaikoihin. Katso tarkempi tieto kesän ajan toiminnastamme!