Vasemmalla sitaatti: "Moni hyötyisi pidempikestoisesta laitoskuntoutuksesta ja vasta sen jälkeen avohoitoon siirtymisestä." Oikealla puolella valokuva istuvasta ihmisestä, jolla on musta paita, farkut ja vaaleat lenkkarit. Kuva on rajattu niin, että kasvoja ei näy.

“Päihdekuntoutuminen vaatii aikaa ja oikea-aikaista tukea”

Päihdekuntoutujien laitosjaksoja on kavennettu 2000-luvun aikana, ja hoitotaakka on siirtynyt yhä vahvemmin avopalveluihin ja kolmannelle sektorille. Avohoidossa työskentelevät ovat huolissaan tästä kehityksestä – “avohoidolla ei voi korvata riittävän pitkiä laitoskuntoutusjaksoja”.

Huumeiden käytöstä aiheutuneet haitat, kuten huumekuolemat, ovat olleet kasvussa koko 2000-luvun ajan. Avohoito-ohjelmassa hoitovastaavana työskentelevän Jonna Siivikon mukaan olisi ensiarvoisen tärkeää, että palvelujärjestelmässä huomioitaisiin nykyistä paremmin yksilölliset tuen tarpeet sekä riittävän pitkäkestoinen ja oikea-aikainen tuki, jotta päihdekuntoutuksessa päästäisiin toivottuihin tuloksiin.

Siivikon mukaan avohoidon etuna on se, että yksilön arki on keskeisesti mukana kuntoutuksessa ja elämäntavan muutosta harjoitellaan todellisessa elinympäristössä, jolloin kuntoutuminen konkretisoituu ja tuottaa näkyvää muutosta. Avohoitopainotteisuus sopii kuitenkin vain niille asiakkaille, joilla on riittävän vakaa elämäntilanne muutoksen toteuttamiseen ja mahdollisuus keskittyä omaan kuntoutukseensa.

Siivikon mukaan vielä 2000-luvun alussa laitoskuntoutusjaksot saattoivat olla jopa vuodenkin mittaisia. Nykyään ne kestävät pääsääntöisesti vain neljästä kuuteen viikkoon. Siivikko työskentelee Tukikohta ry:n ylläpitämässä Jälkipolku-kuntoutusohjelmassa, jossa on huomattu, että avokuntoutuksiin ohjautuu yhä useammin ihmisiä, joilla olisi edeltävästi tarvetta tiiviimmälle tuelle.

“Avohoidolla on valtavan suuri ja tärkeä merkitys, mutta se ei voi korvata riittävän pitkiä laitoskuntoutusjaksoja. Monen meille tulevan asiakkaan arki ja sosiaalinen elämä ovat vielä hyvin sidoksissa päihdemaailmaan. Asiakkaat tarvitsevat paljon tukea ihan arjen perusasioissa ja päihdekuvioista irrottautumisessa. Moni hyötyisi pidempikestoisesta laitoskuntoutuksesta ja vasta sen jälkeen avohoitoon siirtymisestä. Kun kuntoutusta ei ole ajoitettu oikeaan vaiheeseen hoitopolkua, myös retkahduksia ja hoidon keskeytyksiä tapahtuu enemmän”, Siivikko kertoo.

“Kun tuki ajoitetaan oikeaan vaiheeseen kuntoutumista, saa asiakas siitä mahdollisimman suuren hyödyn. Esimerkiksi meillä Jälkipolussa asiakkaat ovat kertoneet kuntoutuksen auttaneen heitä sitoutumaan päihteettömään elämään. Asiakaskyselyiden mukaan heidän toimintakykynsä on vahvistunut kuntoutuksen myötä. Lisäksi he ovat saaneet tukea vaikeaan elämäntilanteeseen sekä kohdatuksi ja kuulluksi tulemisen kokemuksia. Iso osa asiakkaistamme löytää kuntoutuksen jälkeen päihteettömyyttä tukevan jatkopolun itselleen ja siirtyvät kuntouttavaan työtoimintaan, opiskelemaan tai työelämään”, Siivikko kertoo.

Jälkipolku-kuntoutusohjelma

  • Tukikohdan ylläpitämä avohoidollinen päihdekuntoutusohjelma
  • Tavoitteena on tukea päihderiippuvuudesta toipumista ja elämäntavan muutosta sekä vahvistaa kuntoutujien toimintakykyä, hyvinvointia ja itsenäisyyttä.
  • Hakeutuminen kuntoutukseen tapahtuu oman kunnan myöntämällä maksusitoumuksella laitoskuntoutusjakson jälkeen tai suoraan avohoidon piiristä.
  • Kuntoutuksen kesto on yleensä puoli vuotta.
  • Kuntoutuksessa on kaksi erillistä ryhmää: lääkkeetön ryhmä ja korvaushoidossa oleville tarkoitettu ryhmä.
  • Kuntoutukseen sisältyy mm. ryhmäterapiaa, sosiaalista kuntoutusta ja harrastustoimintaa.

Täältä voit lukea lisää Jälkipolusta.

 

 

Lue seuraavaksi

“Näkisivätpä he kokonaisuuden, ihmisen” -Tukikohta ry tuo esille päihteitä käyttävien asiakkaiden palvelukokemuksia

17.6.2024

Tukikohta ry nostaa somekanavissaan kesäkuun aikana esille päihteitä käyttävien asiakkaiden kokemuksia palvelujärjestelmän toimivuudesta. Kokemukset perustuvat asiakkaille tehtyyn kyselyyn. Tukikohdan Anne Puonti lisäksi kertoo, miten palvelujärjestelmän haasteet näkyvät hänen työssään palveluohjaajana.

Tukikohdan toiminta kesällä 2024

11.6.2024

Kesä vaikuttaa joidenkin palveluidemme aukioloaikoihin. Katso tarkempi tieto kesän ajan toiminnastamme!