Ulos epätoivosta -hankkeen logo

Oletko menettänyt läheisesi huumeiden käytön vuoksi? Osallistu tutkimushaastatteluun

Osallistu Ulos epätoivosta -hankkeen tutkimushaastatteluun

Ulos epätoivosta -tutkimushanke etsii ratkaisuja nuorten huumekuolemien, väkivallan ja itsemurhien vähentämiseksi. Vuoteen 2028 jatkuvaa tutkimushanketta johtaa Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) ja sitä rahoittaa Strategisen tutkimuksen neuvosto. Hankkeen tavoitteena on tuottaa tietoa nuorten ennenaikaisten kuolemien ehkäisemiseksi.

Keitä etsimme tutkimushaastatteluun?

Etsimme tutkimushaastatteluun:

1) täysi-ikäisiä omaisia ja ystäviä, joiden läheinen on menehtynyt huumeiden käytön vuoksi viimeisen viiden vuoden aikana ollessaan 15–29-vuotias. Tutkimushaastattelun aikana keskustelemme läheisenne elämänkaaresta ja huumekuolemaan johtaneista tapahtumista.

2) 18–29-vuotiaita nuoria aikuisia, joilla on kokemusta huumeisiin liittyvästä läheltä piti -tilanteesta (esim. yliannostus). Tutkimushaastattelun aikana keskustelemme elämänkulustasi ja läheltä piti -tilanteeseen johtaneista tapahtumista.

Haastattelut tehdään ja tulokset raportoidaan kunnioittaen huumeita käyttäneitä nuoria ja heidän läheistensä surua. Haastatteluaineistosta tuotetaan tutkimusraportteja, joista ei ole mahdollista tunnistaa haastatteluihin osallistuneita henkilöitä. Olemme sitoutuneet hyvän tieteellisen tutkimuksen eettisiin periaatteisiin. Haastattelut järjestetään talven ja kevään 2023–2024 aikana.

Ota yhteyttä, kerromme mielellämme lisää tutkimuksesta ja voimme sopia haastattelun järjestämisestä.

Lisätietoja

Haastatteluihin ilmoittautuminen:
Heta Konttinen
Tutkimusavustaja, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
heta.konttinen@thl.fi

Lisätietoja hankkeesta:
Sanna Rönkä
Erityisasiantuntija, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
sanna.ronka@thl.fi

Lisätietoja hankkeesta www.ulosepatoivosta.fi⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠

Mistä on kyse?

Ulos epätoivosta -tutkimushanke etsii ratkaisuja nuorten huumekuolemien, väkivallan ja itsemurhien vähentämiseksi. Tutkimuksen avulla etsitään ratkaisuja sekä epäsuotuisimpien tapahtumakulkujen että nuorten riskikäyttäytymisen ehkäisyyn, mutta myös hyvinvoinnin ja yhdenvertaisuuden lisäämiseen. Epäsuotuisien tapahtumakulkujen ehkäisyä tehostamalla voidaan pahoinvoivia nuoria auttaa yhteiskunnassamme laajemminkin.

Tutkimustieto jo parin vuosikymmenen ajalta kertoo huumeiden kokeilun ja käytön yleistymisestä sekä huumeisiin liittyvien asenteiden muutoksesta Suomessa. Moni mittari osoittaa, että Suomen huumetilanne on huonontunut 2000-luvulla. Yksi valitettava esimerkki tästä on huumekuolemien määrä, joka on noussut viimeisten vuosien aikana merkittävästi. Vuonna 2021 huumeisiin kuoli useampi kuin koskaan aiemmin: yhteensä 287 henkilöä. Heistä 100 oli alle 30-vuotiaita, 60 alle 25-vuotiaita. Suurimmassa osassa huumekuolemista kyse on tapaturmaisesta myrkytyksestä, ja nämä yliannoskuolemat johtuvat useimmiten usean eri aineen yhteisvaikutuksesta.

Tutkittu tieto on tarpeen, jotta huumekuolemia voitaisiin ehkäistä. Ulos epätoivosta tutkimushankkeen huumekuolemiin keskittyvässä työpaketissa vastataan tähän tietotarpeeseen. Ulos epätoivosta -tutkimushanketta johtaa THL. Hanketta toteuttavat THL:n lisäksi Helsingin, Tampereen ja Turun yliopistot yhdessä Nuorisotutkimusseuran ja A-klinikkasäätiön kanssa. Tutkimusta rahoittaa strategisen tutkimuksen neuvosto, joka toimii Suomen Akatemian yhteydessä.

Lue seuraavaksi

Suunta-kurssi alkaa 18.3. – hae mukaan!

27.2.2024

Suunta-kurssi on työ- ja opiskeluelämään valmentava kurssi päihdekuntoutujille. Seuraava kurssi alkaa 18.3. Kurssilla on vielä tilaa, hae mukaan!

Haemme avustavaa ohjaajaa etsivään työhön ja nuorten kohtaamispaikkaan!

2.2.2024

Työntekijä tulee työskentelemään avustavana ohjaajana päihteitä käyttäville suunnatussa Etsivä löytää -toiminnassa ja Nuorten tukikohta -hankkeessa. Työnkuvaan kuuluu mm. etsivää ja jalkautuvaa työtä, palveluohjausta, kohtaamispaikkatoimintaa ja verkostoyhteistyötä. Haethan tehtävään viimeistään 15.2.2024.