Karttakuva Virosta. Yläreunassa näkyy myös Suomen eteläosa.

Muunto-opioidit yllättivät Virossa – miten Suomessa voidaan varautua?

Päihdepalveluita ja -toimintoja suunniteltaessa ajatellaan helposti, että päihteiden käyttötavat ovat staattisia eli Suomessa käytetään myös tulevaisuudessa samoja päihteitä kuin tähän asti. Ajatellaan, että globaalit trendit eivät koske meitä. Palveluita ei voi kuitenkaan rakentaa tällaisten oletusten varaan, mistä esimerkkinä Viron tilanteessa tapahtunut nopea ja yllättävä muutos.

Fentanyylijohdannaiset ovat olleet yleisin Virossa käytetty opioidien muoto viimeisen kymmenen vuoden ajan. Viime vuosien aikana muunto-opioidien käyttö on kuitenkin lisääntynyt merkittävästi. Myös huumekuolemien määrässä on tapahtunut suuri muutos: vuonna 2022 huumeisiin kuoli Virossa kaksi kertaa enemmän ihmisiä kuin edellisenä vuonna. Muunto-opioideja voidaan pitää syyllisenä moniin näistä kuolemista. Uusimpana trendinä on käyttötapa, jolla muunto-opioidien vaikutuksia voimistetaan ksylatsiinilla, joka on voimakas lihasrelaksantti. Tämän lisäksi amfetamiinit sekä metyylifenidaatti ovat olleet syyllisiä osaan kuolemista.

Viro on maantieteellisesti erittäin lähellä Suomea, ja kulkuyhteydet ovat hyvät. Vaikka Suomessa ei ole vielä nähty vastaavaa kehitystä, meidän täytyy varautua tulevaan. Meidän tulee ottaa käyttöön toimia, joilla voidaan estää huumekuolemien kasvua Suomessa ja varmistaa, että meillä on valmiudet reagoida nopeasti muuttuviin markkinoihin ja käyttötapoihin.

 

Ainetestaus ja naloksoni ovat tärkeitä työkaluja ammattilaiselle

On tärkeää, että terveydenhuollon ammattilaiset ovat tietoisia muuttuvista huumemarkkinoista ja päihteiden käyttötavoista. Heillä tulee olla käytössään tarvittavat välineet ja osaaminen huumekuolemien ehkäisemiseksi. Tärkeitä työkaluja ovat esimerkiksi ainetestaus ja opioidien vasta-aine naloksoni. Lisäksi tarvitaan laajempia toimenpiteitä, joilla voidaan vähentää päihteidenkäyttöä ja tarjota tukea ja hoitoa niille, jotka sitä tarvitsevat; oppilaitoksiin tulisi saada ajanmukaista, asiallista tietoa päihteistä sekä päihdepalvelujärjestelmään hakeutumisen kynnystä tulisi madaltaa. Tämä edellyttää kuitenkin yhteistyötä terveydenhuollon, sosiaalipalveluiden, viranomaisten ja muiden toimijoiden välillä.

 

Päihteitä käyttävä tarvitsee tietoa ja helposti saavutettavia palveluita

Huumekuolemien ehkäisy ei ole vain ammattilaisten vastuulla. Jokaisella on vastuu omasta terveydestään ja päihteidenkäytöstään. Omaan terveyteensä ja hyvinvointiinsa voi vaikuttaa tekemällä tietoisia valintoja ja hakeutumalla tarvittaessa hoitoon. Palvelujärjestelmän tehtäväksi jää mahdollistaa riittävät keinot ja välineet, jotta yksilö voi tehdä tietoon perustuvia päätöksiä.

Palvelujärjestelmän tehtävänä on myös varmistaa, että hoitoon hakeutuva ihminen pääsee sinne nopeasti ja helposti. Tärkeää on myös hoidon seuranta ja tuki, jotka auttavat potilaita pysymään hoidossa ja vähentävät riskiä päihteiden uudelleenkäytölle.

Avun piiriin hakeutuminen vaatii avuntarvitsijalta uskallusta. Kynnystä voidaan madaltaa esimerkiksi lisäämällä anonyymejä palveluita. Tärkeää on myös pyrkiä vähentämään päihteitä käyttävien ihmisten stigmatisointia yhteiskunnassa.

 

Ennakoinnin aika on nyt

Vaikka meillä ei ole vielä nähty vastaavaa kehitystä kuin Virossa, huumekuolemat ovat kasvava ongelma myös  Suomessa. Meidän on tärkeää varautua muuttuviin huumemarkkinoihin ja käyttötapoihin edellä kuvattuja keinoja hyödyntäen.

Toivottavasti tulevaisuudessa huumekuolemien määrä saadaan kääntymään laskuun ja jokainen saa tarvitsemansa avun ja tuen.

 

Kirjoittaja: Juha Sedergren, Tukiverkon toimintavastaava, Tukikohta ry

 

Lähteet

Euroopan huumeraportti 2022

Tervise Arengu Instituut: Eesti kahjude vähendamise teenustes kogutavate süstalde uuring narkootikumide jääkide suhtes 2022

 

Lue seuraavaksi

Haemme hanketyöntekijää Nuorten tukikohtaan

22.5.2024

Haemme hanketyöntekijää Nuorten tukikohtaan. Nuorten tukikohta on vuonna 2023 käynnistynyt kolmivuotinen hanke, joka on perustanut päihteitä käyttäville 18-25-vuotiaille nuorille suunnatun kohtaamispaikan Helsingin keskustaan. Haku päättyy 4.6.2024.

Tukikohdan EU-vaaliteemat 2024

21.5.2024

Eurooppalaisessa päätöksenteossa on tärkeää keskittyä yhtenäisemmän päihdepolitiikan luomiseen eri jäsenmaiden välillä. Tukikohta ry:n vaaliteemat korostavat yhteistyön ja tutkimusnäyttöön perustuvien toimien merkitystä.