Kuvassa näkyy pitkä mutkitteleva autotie ja ihminen kävelemässä tietä pitkin. Tien tarkoitus on symboloida mutkittelevaa päihderiippuvuudesta toipumisen prosessia.

Näkökulma: Miksi pitkäaikainen kuntoutus on tarpeen vakavasta päihderiippuvuudesta toipumisessa?

Päihderiippuvuudesta toipuminen on prosessi, johon kuuluu monia erilaisia vaiheita - senkin jälkeen, kun päihteiden käyttö on jo päättynyt. Alkuun päihteettömyys voi tuntua palkitsevalta ja asiat tuntuvat etenevän ripeästi eteenpäin. Tällöin myös ajatus riippuvuuden voittamisesta ja siirtymisestä työelämään tai opintoihin voi alkaa siintää mielessä. Useat kuitenkin huomaavat, että raittiina pysyminen vaatii muutakin. Ymmärrys muutoksen prosessista alkaa aueta.

Jotta elämästä tulee ennakoitavaa ja itselle mielekästä, toipumisen alkuvaiheessa tehdyt muutokset arjen rutiineihin ja päiväohjelmaan ovat tärkeitä. Monet havaitsevat, että muiden ihmisten vaikutus omaan toipumiseen on suuri. Ihmissuhteisiin aletaan tekemään raittiutta turvaavia muutoksia. Omasta hyvinvoinnista ja elämästä opetellaan ottamaan vastuuta eri tavalla kuin ennen. Omien tunteiden kanssa opetellaan tulemaan toimeen, jotta ne eivät ohjaisi äkkinäiseen ja haitalliseen reagoimiseen.

Jossain vaiheessa alun vahva motivaatio raittiuteen voi myös äkisti laskea ja toipuminen voi tuntua nihkeältä ja työläältä. Koko muutos voi tuntua epävarmalta. Silti on koitettava pysyä raittiina ja saada kiinni uudelleen toivosta ja motivaatiosta.

Sisäinen muutos syvenee. Toipumisen edetessä ihminen oppii huomaamaan ja muuttamaan omia haitallisia ajatus- ja toimintamallejaan. Myötätuntoisen ja välittävän suhteen luominen itseen, vastavuoroisten ja positiivisten suhteiden luominen toisiin ihmisiin sekä avun pyytämisen opettelu on myös olennaista, koska toipuminen ei tapahdu yksin olemalla.

Ja vielä senkään jälkeen muutos ei välttämättä tunnu riittävältä. Käsitys itsestä on muuttunut matkan varrella ja uusi identiteetti alkaa rakentua, mutta se ei ole vielä valmis. Uusi minäkuva ei voikaan rakentua nopeasti. Suhdetta omaan menneeseen elämään on myös hyvä käsitellä, jotta saa tilaa uudelle. Hiljalleen alkaa rakentua myös haaveita kohti jotain uutta. Suhde päihteisiin on muuttunut siten, että päihteettömyys muodostuu hyvän elämän edellytykseksi. Päihteitä ei nähdä enää tarpeellisena itselle. 

Tämä muutos tapahtuu hitaana prosessina, eikä pitkäkään kuntoutus voi kattaa kuin pienen siivun koko matkasta. Pitkän kuntoutuksen aikana on kuitenkin mahdollisuus tarkastella omaan toipumiseen liittyviä muutosvaiheita sekä nähdä myös toisten läpikäymiä muutosprosesseja. Tällöin ymmärrys toipumisen erilaisista vaiheista vahvistuu. Se tuo myös armollisuutta, toiveikkuutta ja luottamusta siihen, että muutosprosessi kantaa ja toipumista tapahtuu.

 

Teksti: Jonna Siivikko, toimintavastaava, Jälkipolku-kuntoutusohjelma

 

Jälkipolku on Tukikohta ry:n ylläpitämä avohoidollinen kuntoutusohjelma. Kuntoutus on pitkäkestoinen, yleensä vähintään 6 kuukautta. Kuntoutus tähtää kohti toipumista ja elämäntavan muutosta. Lue lisää kuntoutuksesta täältä.

Lue seuraavaksi

Kannanotto: Päihde- ja mielenterveysjärjestöt vaativat hallitusta perumaan järjestöihin kaavaillut leikkaukset

9.4.2024

Päihde- ja mielenterveysjärjestöt ilmaisevat syvän huolen hallituksen suunnitelmista leikata sosiaali- ja terveysjärjestöjen valtionavustuksia. Järjestöjen toimintoihin esitetään massiivisia 100 miljoonan euron leikkauksia lähivuosina. Toteutuessaan leikkaukset vaarantavat järjestöjen toimintaedellytykset ja kyvyn toteuttaa tärkeää työtään. 

Haemme palveluohjaajaa!

8.4.2024

Haemme palveluohjaajaa työskentelemään Tukikohdan SATU-toiminnassa. Toiminnassa tarjotaan tukea sairaalahoidon rinnalle sekä sairaalajakson jälkeiseen arkeen. Palveluohjaajan tehtävään kuuluu mm. kasvokkaista asiakastyötä, työparityöskentelyä vertaisohjaajan kanssa, asiakkaiden saattamista palveluiden piiriin, verkostoyhteistyötä ja toiminnan kehittämistä yhdessä tiimin kanssa. Haku päättyy 30.4.2024.