Verso kasvaa mullasta. Taustalla valoa.

Kuntoutuksen puheenvuoro: Haittoja vähentävät palvelut ja päihdekuntoutus ovat saman jatkumon eri päitä

Päihderiippuvuudesta on mahdollista toipua. Siihen tarvitaan usein monia eri vaiheiden palveluita.

Kuntoutuksessa rakennetaan uusi elämäntapa

Työskentelen Jälkipolku-kuntoutusohjelmassa, jossa teemme työtä päihderiippuvuudesta toipuvan ihmisen elämänmuutoksen mahdollistamiseksi. Kuntoutuksessa tuemme päihdemaailmasta irrottautumisessa, päihderiippuvuuden hoitamisen opettelemisessa ja uudenlaisen elämäntavan rakentamisessa. Toipumisen tavoitteena on itsestään vastuuta ottava ihminen, joka huolehtii hyvinvoinnistaan ja elää tasapainossa itsensä kanssa sekä kykenee mielekkääseen elämään, työhön ja vastavuoroisiin läheisiin ihmissuhteisiin. 

Muutosprosessi on aikaa vievä, koska se muuttaa usein koko ajatusmaailmaa ja asenteita ympäröivään maailmaan. Prosessin aikana muuttuu sekä yksilön suhde itseensä että muihin ihmisiin. Muutostyöhön kuuluu päihteettömän identiteetin rakentamista ja omien reagointimallien tutkailua ja muuttamista.  Sen aikana opetellaan arjen taitoja ja rutiinien luomista sekä tunnetaitoja ja uusien ihmissuhteiden rakentamista. Tärkeää on oppia myös sairauden ja sen riskioireiden tunnistamista. Muutos jatkuu kuntoutusjakson jälkeenkin ja voi kestää jopa useita vuosia. Muutosprosessin aikana näkökulma elämään ja omaan itseen voi muuttua täysin päinvastaiseksi.

Kuntoutuminen edellyttää tukea ja päihteetöntä ympäristöä

Osa löytää avun vertaisryhmistä ja lähipiiristä, mutta ihmiset, joilla on vakava päihderiippuvuus, tarvitsevat kuntouttavia palveluita niin ympärivuorokautisten palveluiden kuin avopalveluiden piirissäkin. Siksi päihdepalveluiden kentällä tarvitaan pitkäaikaisia tukimuotoja, kuten pitkiä kuntoutuksia ja kuntouttavia asumispalveluita. 

On tärkeää, että kuntoutuminen tapahtuu aidosti päihteettömässä ympäristössä, jossa osallistujilta vaaditaan päihteettömyyttä. Tällaiset ympäristöt tarjoavat raittiudessa kiinni pitävää voimaa ja vertaisuutta samalla, kun yksilö käy läpi omaa henkilökohtaista, ajoittain vaikeaakin, irrottautumisprosessia. Muutos ei etene, jos ihminen elää päihdemaailman keskellä tai päihteiden käyttö on aktiivista.

Tärkeät vaiheet ennen kuntoutusta

Päihderiippuvuus kehittyy monien vaiheiden kautta, ja myös siitä toipumiseen kuuluu useita vaiheita. Osa ihmisistä päätyy kuntoutukseen melko pian päihdepalveluiden asiakkuuden alkamisen jälkeen, mutta suurella osalla on kuljettuna pidempi tie. Heillä kuntoutusvaihetta edeltää monia aiempia asiakkuuksia eri päihdepalveluissa. Esimerkiksi ensimmäinen vaihe voi olla asiakkuus haittoja vähentävissä palveluissa, joissa päihteitä käyttävä ihminen ei vielä ole aktiivisessa muutosvaiheessa. Toipumisen mahdollistamisen kannalta on tärkeää, että häneen luodaan kontakti ja hänelle tarjotaan senhetkiseen elämäntilanteeseen sopivaa tukea. 

Meillä kuntoutuksessa olevat ovatkin usein saaneet aiemmin elämässään tukea haittoja vähentävistä palveluista edellä kuvatulla tavalla. Tuki, jota he saivat vielä päihteitä käyttäessään, auttoi heitä tiellä kuntoutukseen, raittiuteen ja uuteen elämään. Päihdekuntoutuksessa näemme, että toipuminen voi olla kaikille mahdollista. Aiemmin kuljettu polku ei kerro meille mitään lopputuloksesta.

Erilaiset päihdepalvelut muodostavat kokonaisuuden

Eri vaiheissa toipumisprosessia tarvitaan erilaisia palveluita. On taloudellisesti ja inhimillisesti järkevää panostaa niihin kaikkiin. Kaikissa vaiheissa tuen tarve on suuri, vaikkakin erilainen. Julkisessa keskustelussa erilaisiin elämäntilanteisiin liittyvistä päihdepalveluista puhutaan usein erillisinä, vaikka asiakkaan kannalta tärkeintä on niiden muodostama kokonaisuus: ilman yhtäkin palvelun osaa voi yksilön toipumisen polku katketa. 

 

Teksti: Jonna Siivikko, Jälkipolku-kuntoutusohjelman hoitovastaava

Lue seuraavaksi

Haemme hanketyöntekijää Nuorten tukikohtaan

22.5.2024

Haemme hanketyöntekijää Nuorten tukikohtaan. Nuorten tukikohta on vuonna 2023 käynnistynyt kolmivuotinen hanke, joka on perustanut päihteitä käyttäville 18-25-vuotiaille nuorille suunnatun kohtaamispaikan Helsingin keskustaan. Haku päättyy 4.6.2024.

Tukikohdan EU-vaaliteemat 2024

21.5.2024

Eurooppalaisessa päätöksenteossa on tärkeää keskittyä yhtenäisemmän päihdepolitiikan luomiseen eri jäsenmaiden välillä. Tukikohta ry:n vaaliteemat korostavat yhteistyön ja tutkimusnäyttöön perustuvien toimien merkitystä.