Vasemmanpuoleisessa kuvassa takaapäin kuvattu Tukikohdan työntekijä kaupunkiympäristössä. Hänen repussaan lukee Tukikohta ry. Oikeanpuoleisessa kuvassa fentantanyylitestin pikaohje.

Kokemuksia fentanyylitestien jakamisesta

Fentanyyli on lyhytvaikutteinen mutta erittäin voimakas opioidi, jonka annostelu on haastavaa, ja pienikin määrä voi johtaa yliannostukseen. Synteettisten opioidien käyttö on lisääntynyt viime vuosina Pohjoismaissa ja Baltiassa. Erityisesti naapurimaissamme Ruotsissa ja Virossa fentanyyli ja sen johdannaiset ovat vaikuttaneet jo pidemmän aikaa aiheuttaen lukuisia kuolemia.

Virossa työtä kuolemien vähentämiseksi on  tehty jo pitkään, ja työ on tuottanut tulosta. Kuolemia on saatu vähennettyä viranomaisten toiminnalla (takavarikot), haittoja vähentävien toimintojen laajentamisella sekä naloksonin jakamisella. THL:n asiantuntijoiden mukaan synteettisten opioidien leviäminen Euroopassa on kansanterveysuhka, johon myös Suomen tulisi varautua paremmin. (Viskari & Tammi 2022.)

Suomessakin on epäilty, että kaduillamme liikkuvat lääkeväärennökset saattaisivat sisältää fentanyyliä, mutta tätä ei ole saatu vahvistettua. Tukikohdan Etsivä löytää -hankkeessa aloimme jakaa keväällä 2022 fentanyylitestejä kaduilla kohdatuille. Fentanyylitestien jakamisen tarkoitus on, että ihmiset saavat testata aineensa ennen käyttöä ja pystyvät reagoimaan, jos näyte positiivinen. Testien tekeminen saattaa siis ehkäistä yliannostusta ja mahdollista kuolemaa. Niiden käyttö antaa myös todella tärkeää tietoa siitä, millaisia aineita kadulla liikkuu.

Jalkautuvassa työssä olemme kysyneet asiakkailta, onko heillä havaintoja lääkkeistä tai aineista, joiden käyttäminen tai vaikutukset ovat herättäneet erityistä huolta. Silloin kun he ovat kertoneet huolesta, olemme tarjonneet heille testejä mukaan. Testien jakaminen on edellyttänyt aina, että henkilö on kuunnellut ohjeistuksen testin tekemiseen ja tuloksien tulkintaan. Testien mukana asiakkaat ovat saaneet aina kirjalliset ohjeet.

Fentanyylitestien jakaminen on ollut erittäin hyvä lisä jalkautuvan työn menetelmiin. Olemme päässeet keskustelemaan päihteistä paljon laajemmin kuin aikaisemmin. Asiakkaat ovat olleet erittäin kiitollisia, kun ovat päässeet testaamaan aineensa ennen käyttöä. Testien jakaminen sopisi hyvin myös muuhun haittoja vähentävään toimintaan.

Tähän mennessä tietoomme on tullut kaksi positiivista näytettä. Molemmat ovat peräisin kadulta ostetuista Ksalol-lääkkeistä.

Fentanyylitestit kertovat nopean tuloksen asiakkaalle, mutta on tärkeää, että saisimme vahvistettua pikatestissä positiiviseksi osoittautuneita näytteitä myös laboratoriossa. Tällä hetkellä testejä on mahdollista saada laboratorioon Helsingissä toimivan Kadulta labraan -hankkeen kautta. Tulevaisuudessa ainejäämien keräyspisteitä tarvitaan eri puolille pääkaupunkiseutua sopivilla aukioloajoilla, mikä edellyttää riittäviä resursseja ja tiivistä yhteistyötä päihdealan toimijoiden välillä.

Viskarin ja Tammin mukaan “Kaikkien keinojen tulisi olla käytössä ennen kuin synteettiset opioidit rantautuvat Suomeen. Jos järjestelmämme ei ole valmiina, kuolemantapausten määrä voi lisääntyä nopeasti eikä tilannetta saada hallintaan.” Hankkeessa saatujen kokemusten perusteella uskon, että  fentanyylitestien laajempi käyttöön ottaminen olisi tärkeä osa tätä valmistautumista.

 

Kirjoittaja: Annika Mansner, Etsivä löytää -hankkeen hankevastaava, Tukikohta ry

 

Lähde: Viskari, Inari & Tammi, Tuukka 2022: Synteettisten opioidien leviäminen Euroopassa on kansanterveysuhka – myös Suomen pitää varautua nykyistä paremmin

Lue seuraavaksi

“Näkisivätpä he kokonaisuuden, ihmisen” -Tukikohta ry tuo esille päihteitä käyttävien asiakkaiden palvelukokemuksia

17.6.2024

Tukikohta ry nostaa somekanavissaan kesäkuun aikana esille päihteitä käyttävien asiakkaiden kokemuksia palvelujärjestelmän toimivuudesta. Kokemukset perustuvat asiakkaille tehtyyn kyselyyn. Tukikohdan Anne Puonti lisäksi kertoo, miten palvelujärjestelmän haasteet näkyvät hänen työssään palveluohjaajana.

Tukikohdan toiminta kesällä 2024

11.6.2024

Kesä vaikuttaa joidenkin palveluidemme aukioloaikoihin. Katso tarkempi tieto kesän ajan toiminnastamme!