Kannanotto järjestöleikkauksista_verkkosivut

Kannanotto: Päihde- ja mielenterveysjärjestöt vaativat hallitusta perumaan järjestöihin kaavaillut leikkaukset

Päihde- ja mielenterveysjärjestöt ilmaisevat syvän huolen hallituksen suunnitelmista leikata sosiaali- ja terveysjärjestöjen valtionavustuksia. Järjestöjen toimintoihin esitetään massiivisia 100 miljoonan euron leikkauksia lähivuosina. Toteutuessaan leikkaukset vaarantavat järjestöjen toimintaedellytykset ja kyvyn toteuttaa tärkeää työtään. 

Sosiaali- ja terveysjärjestöt ovat olennainen osa suomalaista yhteiskuntaa ja sote-palvelujärjestelmää julkisen ja yksityisen sektorin rinnalla. Niiden työllä on merkittävä vaikutus sosiaalisen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisessä sekä ongelmien ehkäisyssä. Järjestöillä on syvää asiakasymmärrystä, joka on saavutettu yhteistyössä kohderyhmien kanssa. Tämän ansiosta niiden toiminta on vaikuttavaa ja kustannustehokasta, perustuen vankkaan osaamiseen ja asiantuntijuuteen. Myös rahoittajat asettavat järjestöjen toiminnalle tarkkoja vaatimuksia, joita järjestöt toteuttavat työssään ammattitaitoisesti ja tuloksellisesti.

Järjestöissä kohdataan laajasti eri taustoista tulevia ihmisiä, joista osa on hyvin haavoittuvassa asemassa. Järjestöt voivat usein olla ainoa taho, joka kykenee kohtaamaan heidät mahdollisesti riittävän varhaisessa vaiheessa, oikea-aikaisesti ja kokonaisvaltaisesti. Järjestöjen toiminta perustuu usein matalan kynnyksen palveluihin, joissa ihminen voi asioida myös anonyymisti. Järjestöjen vahvuus on joustavassa, monipuolisessa ja tarvelähtöisessä toiminnassa, joka mahdollistaa avun tarpeessa oleville ihmisille hyväksytyksi ja kuulluksi tulemisen kokemuksia, osallisuutta, vertaistukea, luottamusta ja toivoa.

On ristiriitaista, että samalla kun hallitusohjelmassa korostetaan ennaltaehkäisyn ja hyvinvoinnin edistämisen merkitystä, suunnitelmissa on mittavat leikkaukset järjestöjen toimintaan. Mikäli leikkaukset toteutuvat, järjestöt joutuvat karsimaan palveluistaan ja toiminnoistaan. Tämä tulee välittömästi vaikuttamaan erityisesti heikossa asemassa oleviin ihmisiin, jotka saavat merkittävää apua ja tukea järjestöjen kautta. Järjestöjen tekemä työ vaikuttaa konkreettisesti ihmisten arkeen, eikä tätä työtä pystytä korvaamaan millään muilla yhteiskunnallisilla toimilla.

Leikkaukset eivät ole aitoja säästöjä, vaan toteutuessaan ne tulevat kasvattamaan julkisten palvelujen tarvetta. Järjestöavustusten määrärahoista päättävät poliitikot, joiden toivomme tekevän yhteiskunnan ja yksittäisten kansalaisten kannalta viisaita päätöksiä. Vaadimme hallitusta perumaan suunnitellut leikkaukset ja takaamaan, että järjestöt voivat jatkaa välttämätöntä työtään kansalaisten hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi.

 

Allekirjoittajat:

A-Kiltojen liitto ry

Alvi ry

EHYT ry

Elämäni Sankari ry

Etappi ry

Etelä-Suomen Klubitalot Eskot ry

Finfami Uusimaa ry

Helsingin A-kilta ry

Irti Huumeista ry

Kipinä ry

KRAN rf

Mielenterveysyhdistys HELMI ry

Mielenterveyden keskusliitto

Myllyhoitoyhdistys

Positiiviset ry

Raittiuden Ystävät ry

Sininauhaliitto

Sininauhasäätiö

Sirkkulanpuiston toimintayhdistys ry

Stop Huumeille ry

Suoja-Pirtti ry

Suomen Valkonauhaliitto ry

Taiteen Sulattamo ry

Toimiva ry

Tukikohta ry

Tunne rintasi ry

VVA ry

YAD ry

Lue seuraavaksi

“Näkisivätpä he kokonaisuuden, ihmisen” -Tukikohta ry tuo esille päihteitä käyttävien asiakkaiden palvelukokemuksia

17.6.2024

Tukikohta ry nostaa somekanavissaan kesäkuun aikana esille päihteitä käyttävien asiakkaiden kokemuksia palvelujärjestelmän toimivuudesta. Kokemukset perustuvat asiakkaille tehtyyn kyselyyn. Tukikohdan Anne Puonti lisäksi kertoo, miten palvelujärjestelmän haasteet näkyvät hänen työssään palveluohjaajana.

Tukikohdan toiminta kesällä 2024

11.6.2024

Kesä vaikuttaa joidenkin palveluidemme aukioloaikoihin. Katso tarkempi tieto kesän ajan toiminnastamme!