Jälkipolku, sanataide

Jälkipolku-kuntoutuksen asiakkaat osallistuivat sanataidetyöpajoihin – yhdessä tekemisen kautta syntyi upea runokokoelma

Kesällä 2020 Tukikohdan Jälkipolku-kuntoutusohjelmassa järjestettiin työpajoja, joissa asiakkaat pääsivät tutustumaan sanataiteeseen ja ilmaisemaan itseään runouden kautta. Työpajojen ohjaajina toimivat Aleksi Salmela ja Hanna Yli-Tepsa. Projekti järjestettiin osana Uudenmaan kulttuurirahaston rahoittamaa Joka ääni kuuluviin! -hanketta. Hankkeen ideana on edistää marginaalisessa asemassa olevien ihmisten itseluottamusta ja viestintätaitoja. Aiemmin Aleksi ja Hanna ovat ohjanneet vastaavanlaisia työpajoja muun muassa nuorisokodeissa, lastensuojelussa, kouluissa ja vankiloissa.

Työpajoissa jälkipolkulaiset pääsivät työstämään omia tekstejä pienryhmän tuella kolmen kuukauden ajan. Aiheeseen tutustuttiin kuuntelemalla runoja ja räp-lyriikoita ja etsimällä teksteistä itselle merkityksellisiä teemoja. Aluksi osallistujat kokivat itsensä ilmaisun kirjallisessa muodossa hankalana, mutta vähitellen ryhmäläiset rohkaistuivat tekstin tuottamiseen. Työpajojen lisäksi osa alkoi työstämään runoja oma-aloitteisesti myös vapaa-ajallaan.

“Korostimme sitä, että runoudessa muotoseikat ja riimittely eivät ole keskiössä, vaan runoudessa voi käsitellä ihan mitä tahansa mieleen tulevia itselle tärkeitä asioita ja arkisia kokemuksia sekä tuoda esille omaa persoonaansa”, kertoo työpajojen ohjaaja Aleksi.

Runouden kautta moni löysi oman äänensä ja luovuutensa

“Muutama osallistuja sanoi, että työpajat voisivat vain jatkua ja jatkua. Niin mukavaa yhdessä tekeminen ja tekstien työstäminen oli heidän mielestään. Runouden kautta moni löysi oman äänensä ja luovuutensa. Tekstin tuottaminen oli keino itsensä reflektoimiseen ja itseluottamuksen vahvistumiseen.”

Tekstejä syntyi lopulta niin paljon, että työpajojen ohjaajat ehdottivat osallistujille, että runot koottaisiin yksiin kansiin. Ja niin tehtiin. Vuoden 2021 alussa ilmestyi “Polkuja ja umpisolmuja - Jälkipolun runoja kesältä 2020”.

Teos sisältää 14 runoa, jotka käsittelevät samaistuttavalla ja koskettavalla tavalla arjen kokemuksia ja ilmiöitä, rakkautta, ystävyyttä sekä arjen ylä- ja alamäkiä.

Runokokoelma on osoitus osallistujien taidosta ja kyvykkyydestä sekä yhdessä tekemisen innostavasta voimasta

“Runokokoelma on osoitus osallistujien taidosta ja kyvykkyydestä sekä yhdessä tekemisen innostavasta voimasta. Jokaisella meistä on mahdollisuus löytää oma persoonallinen äänensä luovan työskentelyn kautta positiivisen ja rennon ilmapiirin sekä ryhmän tuen avulla”, kirjoittavat Aleksi ja Hanna teoksen esipuheessa.

Teoksen pääsee lukemaan sähköisenä versiona täältä.

Lue seuraavaksi

“Näkisivätpä he kokonaisuuden, ihmisen” -Tukikohta ry tuo esille päihteitä käyttävien asiakkaiden palvelukokemuksia

17.6.2024

Tukikohta ry nostaa somekanavissaan kesäkuun aikana esille päihteitä käyttävien asiakkaiden kokemuksia palvelujärjestelmän toimivuudesta. Kokemukset perustuvat asiakkaille tehtyyn kyselyyn. Tukikohdan Anne Puonti lisäksi kertoo, miten palvelujärjestelmän haasteet näkyvät hänen työssään palveluohjaajana.

Tukikohdan toiminta kesällä 2024

11.6.2024

Kesä vaikuttaa joidenkin palveluidemme aukioloaikoihin. Katso tarkempi tieto kesän ajan toiminnastamme!